Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction and resources
2 Boundaries of the subject
3 The physical structure of the pre-Ottoman and Ottoman Turkish cities (based on examples)
4 Grouped according to the types of structures that make up the Ottoman Architecture
5 Examination of case-studies on the methods to be followed in the Ottoman Architecture
6 Examination of case-studies on the method on the methods to be followed in the Ottoman Architecture
7 Structural explorations in the single scale
8 Structural explorations in the single scale
9 Exam
10 Structural explorations in the single scale
11 Structural explorations in the single scale
12 Interactions
13 Comprasion
14 Evaluation

Kaynaklar

Ders Notu Will be given by the instructor
Ders Kaynakları AYVERDİ, Ekrem Hakkı., Avrupada Osmanlı Mimari Eserleri: Yugoslavya, (haz.) Gürbüz Ertürk-Aydın Yüksel) İstanbul Fethi Derneği, İstanbul, 1981.
AYVERDİ, Ekrem Hakkı., Avrupada Osmanlı Mimari Eserleri: Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, (haz.) Gürbüz Ertürk-Aydın Yüksel) İstanbul Fethi Derneği, İstanbul, 1982.
MIJATEV, Petar., Bulgaristan´daki Osmanlı Anıtları, (trc.) Yaşar Yücel, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1987.
VIRMIÇA, R., Kosovada Türk Mimari Eserleri, Kültür Bakanlığı Yayınları/ 227, Ankara, 1999.
ÖZER, Mustafa., Üsküp?te Türk mimarisi (XIV.-XIX. yüzyıl), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2006.
KUŞ, Ahmet, vd., Rumeli?de Osmanlı Mirası = Ottoman Heritage in Rumelia : Arnavutluk - Makedonya, (trc. Umut Yavuz), Hazinedaroğlu İnşaat Grubu Kültür Yayınları: 2, İstanbul, 2007.
KONUK, Neval., Yunanistanda Osmanlı Mimarisi= Ottoman Architecture in Greece, (çev.) Nihan Demirkaya, vd., Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara, 2010.
ÇAYCI, Ahmet., Ürdünde Osmanlı Mimarisi, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 2010.

Döküman Paylaşımı

; ;