Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Egyptian Empire, the political, social and economic history perspective
2 Old, Middle and New Kingdoms period
3 Tomb architecture, simple earth graves, some extraordinary funerary monuments, tombs
4 Pyramids
5 Temples
6 Columns, obelisks and other monuments
7 Depiction art painting
8 Painting
9 Midterm exam
10 Egyptian sculptures
11 Egyptian sculptures
12 Crafts
13 Crafts gardens
14 Evaluation

Kaynaklar

Ders Notu Will be provided by the instructor
Ders Kaynakları LEHNER, Mark., The Complete Pyramids, Thames and Hudson, London 1997.
WILDUNG, Dietrich., Egypt from Prehistory to the Romans, Taschen, Köln 1997.
TURANİ Adnan., Dünya Sanat Tarihi, 4. baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1992, s.41-73.
Sanat Ansiklopedisi, C.I, Görsel Yayınlar.
SADIKOĞLU Perihan., Antik Mısır Sanatı ve Tarihsel Akıştan Günümüze Etkiler,İstanbul, 2007.
LISE G., Mısır Sanatını Tanıyalım, (çev.) Eren Soley, İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1986.
FURLONG David., Piramitler Gerçeği, (çev.) Selim Yeniçeri,İstanbul: İzdüşüm Yayınları, 2001. 1. Piramitler İstanbul Arkeoloji Müzeleri Resimli Rehber: Sümer, Akat, Asur, Babil, Hitit, Eski Mısır ve Arabistan eserleri Koleksiyonları,Ankara: Maarif Vekaleti Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü, 1955.

Döküman Paylaşımı

; ;