Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Management Organization and Dynasty in the Ottoman State
2 The Basic of the Ottoman System: Timar
3 Ottoman Palace: Enderun and Bîrun
4 Divan-ı Humayun
5 Ottoman Army: Central Forces
6 Ottoman Army: Provincial Forces
7 Ottoman Naval Forces (1300-1600)
8 Ottoman Naval Forces (1600-1750)
9 Midterm Exam
10 Ottoman Bureaucracy: Kalemiye
11 Ottoman Finance Organization
12 Ottoman Education Organization
13 Classical Period Reform Movements
14 Evaluation

Kaynaklar

Ders Notu

None

Ders Kaynakları

[1] Halil İNALCIK, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600)
[2] Ö. L. BARKAN, ?Timar? İA, Cilt 12/1, sf. 286-333.
[3] İ.Hakkı UZUNÇARŞILI, Osmanlı Devleti?nin Saray Teşkilatı
[4] M. Ali ÜNAL, Osmanlı Müesseseleri Tarihi
[5] Abdülkadir ÖZCAN, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, Cilt 1, Ed. E. İhsanoğlu
[6] İdris BOSTAN, Beylikten İmparatorluğa Osmanlı Denizciliği
[7]Daniel PANZAC, Yelkenli Gemilerin Altın Çağında Osmanlı Donanmasına İnsan Gücünün Sağlanması (1660-1850)
[8]Cornell FLEISCHER, Tarihçi Mustafa Âli: Bir Osmanlı Aydın ve Bürokratı 1541-1600
[9] Carter FINDLEY, Kalemiyeden Mülkiyeye
[10] İ.Hakkı UZUNÇARŞILI, Osmanlı Devleti?nin İlmiye Teşkilatı
[11] Mehmet ÖZ, Osmanlı?da Çözülme ve Gelenekçi Yorumları, İstanbul 1997.


Döküman Paylaşımı

; ;