Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 DEFINITION OF IDENTITY P. Gleason “Kimliği Tanımlamak: Semantik Bir Tarih” Kimlik Politikaları, Der. Fırat Mollaer, Doğu Batı Yay.ss. 21-52.
2 CULTURAL STUDIES AND CULTURAL THEORY: DEFINITIONS AND METHODOLOGY Türkiye’de Kültür Sosyolojisi Yapmanın Açmazları Üzerine Bazı Düşünceler, Kültür Sosyolojisi, Hece Yayınları, Ss. 119-127.
4 CULTURAL THEORY: FRANKFURT SCHOOL AND AFTER I Philip Smith Ve Alexander Riley “Yapısalcılık Ve Semiyotik Kültür Analizi” (Çev. S. Güzelsarı Ve İ. Gündoğdu) Dipnot Yay. Ss. 145-169.
5 CULTURAL THEORY: FRANKFURT SCHOOL AND AFTER II Philip Smith Ve Alexander Riley “Kültür Yapı Ve Faillik: Üç Sentez Girişimi” (Çev. S. Güzelsarı Ve İ. Gündoğdu), Dipnot Yay. Ss. 193-212.
6 CULTURAL THEORY: FRANKFURT SCHOOL AND AFTER III Philip Smith Ve Alexander Riley “Kültürün Üretimi Ve Alımlanması” (Çev. S. Güzelsarı Ve İ. Gündoğdu), Dipnot Yay. Ss. 235-255.
8 POSTMODERNISM AND CULTURE Philip Smith Ve Alexander Riley “Postmodernizm Ve Postmodernitenin Kültürel Analizi” (Çev. S. Güzelsarı Ve İ. Gündoğdu), Dipnot Yay. Ss. 301-315.
9 SOCIAL GENDER AND IDENTITY H. Bahadır Türk (2008) Eril Tahakkümü Yeniden Düşünmek: Erkeklik Çalışmaları İçin Bir İmkân Olarak Pierre Bourdieu, Toplum Ve Bilim Dergisi, Sayı 112.
10 Racism, Modernity, Identity Howard Einant “Irkçı Oluşum Ve Hegemonya: Küresel Ve Yerel Gelişmeler”, Irkçılık Modernite Ve Kimlik, (Der.) Ali Rattansi, Sallie Westwood, Sarmal Yayınevi, Ss.323-346.
11 MEDIA IDEOLOGY AND CULTURE Tekelioğlu, O (1995) Türk Popunun Tarihsel Arka Planı, Toplum Ve Bilim, 6-23
12 POPULAR CULTURE AND IDENTITY Hüseyin Köse (2014), Neoliberal Estetikten Habitusa Bourdieu Ve Popüler Kültür, Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, Cilt 10, Sayı 10, Ss 71-92.
13 MEMORY STUDIES, IDENTITY AND CULTURE Jeffrey K. Olick (2014) “Kolektif Bellek: İki Farklı Kültür”, Moment Dergi, Sayı 1 Cilt 2, Ss. 175-211.
14 GLOBALIZATION, CULTURE AND IDENTITY Ahıska M. (1995) “Medya, Küresel Ve Yerellik”, Toplum Ve Bilim Dergisi,

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Philip Smith Ve Alexander Riley, Cultural Theory: An Introduction, Wiley-Blackwell.

Graeme Turner, British Cultural Studies,Routledge.


Döküman Paylaşımı

; ;