Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Migration as a social problem
2 The immigration process and change in rural areas
3 Migration and changes in social structure
4 New residents of the city after migration
5 Problems of immigrants in the adaptation process
6 Migration of the socio-cultural evolution
7 Migration of the family and its impact on the younger generation
8 Cityand migration process
9 Midterm
10 The immigration process and the arabesque culture
11 Migration and education
12 Results and structural evolution of immigration
13 Migration process management
14 GAP as a modernization project

Kaynaklar

Ders Notu Lecture Notes
Ders Kaynakları İstanbul Ticaret Odası, Göç Veren Yöreler Bölgesel Gelişim Araştırması, İTO , İstanbul, 1996
Cavit Orhan Tütengil, 100 Soruda Kırsal Türkiye?nin Yapısı ve Sorunları, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1983

Döküman Paylaşımı

; ;