Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uygulama Atölyesi I (Resim Atölyesi) RSM 403 7 2 + 4 4 10
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEREN BUDUMLU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEREN BUDUMLU,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Düşünsel ve kavramsal çerçevesi doğrultuda  belirlenen sanatsal proje önermek uygulamak 

Course Content

Öğrencinin kendi düşünsel yapısını sanatsal bir ifade biçimi doğrultusunda gerçekleştirmesi 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kavram ve taslak arasındaki ilişkiyi yapılandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Ödev, Proje / Tasarım,
2 Bir fikirden hareketle taslak hazırlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Proje / Tasarım,
3 Taslağa uygun teknik beceriyi geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Artistik beceri doğrultusunda seçilen kavramı yaşamla ilişkilendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım,
5 Kendi problematiğini artistik düzeyde önerir. Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Öğrenci sanat tarihinde kendi projesi ile ilişkili kavramsal çerçeveyi belirler sanatçıları ve yapıtları inceler
2 Öğrenci sanat tarihinde kendi projesi ile ilişkili kavramsal çerçeveyi belirler sanatçıları ve yapıtları
3 Öğrenci sanat tarihinde kendi projesi ile ilişkili kavramsal çerçeveyi belirler sanatçıları ve yapıtları
4 Çalışma Değerlendirmesi
5 Öğrenci çalışma alanına dair kaynak ve referans sanatçısı belirler ve literatür taraması yapar
6 Öğrenci kendi çalışmasına yönelik projelendirme yapar eskiz ve uygulama üretir
7 Öğrenci kendi çalışmasına yönelik projelendirme yapar eskiz ve uygulama üretir
8 Çalışma Değerlendirmesi
9 yapılan ön çalışmaların seçimi ve uygulaması malzeme önerileri ve alternatif form çalışması uygular
10 yapılan ön çalışmaların seçimi ve uygulaması malzeme önerileri ve alternatif form çalışması uygular
11 yapılan ön çalışmaların seçimi ve uygulaması malzeme önerileri ve alternatif form çalışması uygular
12 Çalışma Değerlendirmesi
13 Projenin kavramsal çerçevesinin ve uygulamasının sunumu
14 Çalışma Değerlendirmesi
Resources
Course Notes
Course Resources

Öğrencinin Referans Sanatçıları doğrultusunda belirledikleri bireysel araştırma alanları ile ilgili kaynakları araştırmaları ve bu kaynaklar doğrultusunda sanatsal verileri değerlendirmeleri 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 25
1. Performans Görevi (Atölye) 25
2. Performans Görevi (Atölye) 25
1. Ödev 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 9 144
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 1 1 1
Proje / Tasarım 1 1 1
Performans Görevi (Atölye) 1 2 2
Final 1 3 3
Total Workload 249
Total Workload / 25 (Hours) 9.96
dersAKTSKredisi 10