Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Karşilaştirmali Diş Politika Analizi ULZ 509 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ERTAN EFEGİL
Course Lecturers
Course Assistants Araş. Gör. Rıdvan KALAYCI
Course Category
Course Objective Öğrenciler, dış politika analizi sayesinde, dış politikanın temel kavramlarını, planlanma sürecini, karar vericiler arasındaki etkileri, teorik yaklaşımları, bürokratik süreci ve dış politika sürecini etkileyen faktörleri izah edebilecek beceri kazanacaktır. Özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde dış politikanın konularında ve aktörlerindeki artış, küreselleşen dünyada dış politika ile iç politikanın karşılıklı etkileşimi, dış politika konusunda, analizlerin derinlemesine ve dikkatlice yapılmasına imkan tanımıştır. Bu nedenle dış politika uzmanları, salt realist kuram üzerinden devletlerin davranışlarını değerlendirmeleri halinde, akademik görüşlerinde yetersiz kalabilmektedirler.
Course Content Dış Politika Analizi, Stratejik Çalışmalar, Dış Politika teorileri, Sosyolojik Unsurlar, Ulusal faktörler, Uluslararası Sistem, Karar Verme, Bürokratik Model, Psikolojik Karakter, Liderlik.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dış politika analizi ile stratejiler çalışmalar arasındaki farkı gözlemleyebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Türk Dış Politikasını Etkileyen Unsurları analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Dış politikanın kavramsal tanımı yaparken, kavramlar üzerinde tartışabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Dış politikayı etkileyen faktörleri incele Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Türk Dış Politikasının Yapım Sürecini İnceler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
6 Dış politika teorilerini karşılaştırmalı olarak inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Dış Politika Analizi: Teorik Yaklaşım
3 Türk Dış Politikasında Kemalizmin Rolü
4 Türk Dış Politikasında İki Düzeyli Oyunlar
5 Türk Dış Politikası Karar Verme Süreci
6 Türk Dış Politikasında Kültürün Rolü
7 Türk Dış Politikasında Danışmanların Rolü
8 Türk Dış Politikasında Milliyetçiliğin ve Dinin Rolü
9 Türk Dış Politikasında Medya ve Kamuoyunun Rolü
10 Türk Dış Politikası ve Uluslararası Sistem İlişkisi
11 Türk Dış Politikasında Liderlerin Kişiliği
12 Türk Dış Politikasında Önyargılar, Algılama
13 Bölgesel Güvenlik ve Türk Dış Politikasına Etkisi
14 Türk Dış Politikasına Siyasal Partilerin ve Rejimin Etkisi
Resources
Course Notes 1. Ertan EFEGİL, Dış Politika Analizi Ders Notları, Ankara: Nobel Yayıncılık, 2012.<br>2. Ertan EFEGİL ve Rıdvan KALAYCI (der.), Dış Politika Teorileri Bağlamında Türk Dış Politikasının Analizi, Ankara: Nobel yayıncılık, 2012.<br>3. Ertan EFEGİl ve Mehmet S. EROL (der.), Dış Politika Teorileri Bağlamında Türk Dış Politikasının Analizi, Ankara, 2013.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 50
1. Performans Görevi (Seminer) 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ödev 1 30 30
Performans Görevi (Seminer) 1 30 30
Final 1 40 40
Total Workload 164
Total Workload / 25 (Hours) 6.56
dersAKTSKredisi 6