Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Milliyetçilik ULI 535 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. EMİN GÜRSES
Course Lecturers Prof.Dr. EMİN GÜRSES,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Etnik milliyetçi hareketlerin uluslararası iliksilerdeki rolü ve etkileri incelenmekte.

Course Content

Dünyadaki etnik-ayrılıkçı- milliyetçi hareketlerin ayrı incelenmesinden sonra bunların kendi içsel faaliyetleri sürecinde ne tür farklılıklar gösterdikleri, hangi argümanlar üzerine faaliyetlerini inşa ettikleri, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki hareketler arasındaki farklılıkların neler olduğu, faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki etkileri ile bölgesel ve uluslararası sistemle karşılıklı etkileşimleri incelenecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ayrılıkçı-milliyetçi hareketlerin uluslar arası ilişkilerdeki etkilerinin ne olduğu ve buna karşı belirlenebilecek olası politikalar hakkında bilgi edinilecek.
2 Etnik hareketlerin uluslar arası sisteme etkileri hakkında bilgi edinilecek.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Etnik milliyetçilik konusuna yaklaşımlar.
2 Toplumsal ve etnik milliyetçi hareketler.
3 Self-Determinasyon ve ayrılma konusuna yaklaşımlar.
4 Merkez ve cevre ülkelerdeki ayrılıkçı milliyetçi hareketler.
5 Kuzey İrlanda?da milliyetçilik.
6 Bask Bölgesi?nde milliyetçilik.
7 Kanada?da Québec milliyetçiliği
8 Kürt milliyetçiliği
9 Kafkasya?da etnik milliyetçilik
10 Sri Lanka?da Tamil ayrılıkçı hareketi
11 Etnik milliyetçilik kaçınılmaz mıdır: Lazlar
12 Etnik hareketlerde şiddet ve insan hakları konusu.
13 Toplumsal hareketler olarak dinsel hareketler.
14 Milliyetçilik ve Uluslararası Sistem: Egemenlik, Avrupa Birliği, Globalleşme.
Resources
Course Notes <p>E. G&uuml;rses, Milliyet&ccedil;i Hareketler ve Uluslararası Sistem.</p>
Course Resources

1. E Kedourie, Nationalism, Hutchinson, 1960;

2. E Gellner, Nations and Nationalism, Blackwell, 1983;

3. H Kohn, The Idea of Nationalism, Macmillan, 1967;

4. H Seton-Watson, Nations and States, Methuen, 1977;

5. A D Smith, Theories of Nationalism, 2nd edn, Duckworth, 1983;

6. B Anderson, Imagined Communities, 2nd edn, Verso Books, 1991;

7. J Mayall, Nationalism and International Society, Cambridge University Press, 1990;

8. E Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780, Cambridge University Press, 1990; L Greenfeld, Nationalism, Five Roads to Modernity, Harvard University Press, 1992;

9. J Breuilly, Nationalism and the State, 2nd edn, Manchester University Press, 1993;

10. J Hutchinson, Nations as Zones of Conflict, Sage 2004;

11. W Connor, Ethno-Nationalism: The Quest for Understanding, Princeton University Press, 1994;

12. J Hutchinson & A D Smith (Eds), Nationalism, Oxford University Press, 1994;

13. J Hutchinson & A D Smith (Eds), Ethnicity, Oxford University Press, 1996;

14. A Hastings, The Construction of Nationhood, Cambridge University Press, 1997;

15. A D Smith,Nationalism and Modernism, Routledge 1998,

16. M Hechter, Containing Nationalism, Oxford University Press, 2000;

17. Jonathan Hearn, Rethinking Nationalism: a critical introduction, Palgrave 2006;

18. Umut Ozkirimli, Theories of Nationalism, Palgrave 2010;

19. A.D.Smith, Nationalism, Polity Press, 2010.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6