Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ileri Toksikoloji BIY 618 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. NAZAN DENİZ YÖN ERTUĞ
Course Lecturers
Course Assistants

yok

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Toksikoloji ve toksik etki hakkında temel bilgilerin öğrenciye kazandırılması amaçlanmaktadır

Course Content

Toksikolojiye giriş ve temel kavramların tanımları, Toksik etki, Toksisite testleri, Toksikokinetik ve toksikodinami, Toksik etki ana mekanizmaları, Toksisiteyi etkileyen faktörler, Toksik etkinin sınıflandırılması, Genotoksik etki, Teratojenite, İlaç alerjisi, Sirkadyen toksikolojisi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Farklı yollarla meydana gelebilecek akut ve kronik toksisitesi açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Toksikolojide kullanılan temel kavramları açıklayabilcektir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Toksik etkileri sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Toksikolojinin alt dallarını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Toksik maddelerin çeşitli organ ve sistemler üzerindeki etkilerini açıklayabilecektir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Toksikoloji ve toksik etki hakkında temel bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Toksikolojiye giriş ve temel kavramların tanımları
2 Toksik etki
3 Toksisite testleri
4 Toksikokinetik
5 Toksik etki ana mekanizmaları
6 Toksisiteyi etkileyen faktörler
7 Toksik etkinin sınıflandırılması
8 Genotoksik etki
9 Ara Sınav
10 Teratojenite
11 İlaç alerjisi
12 Sirkadyen toksikolojisi
13 Endokrin Bozucular
14 Pestisitler
Resources
Course Notes <p>Stacey NH (Ed): Occupational Toxicology, 2nd edition, Taylor and Francis, (2005).</p>
Course Resources

1. Stacey NH (Ed): Occupational Toxicology, 2nd edition, Taylor and Francis, (2005).
2. Ladou, J (Ed): Occupational and Environmental Medicine, 2nd edition, McGraw-Hill, (1997).

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak bilgilerini, bilimsel yöntemlerle ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
2 Alanı ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisine sahiptir. X
3 Alan bilgisi ve teknolojilerini eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygular. X
4 Çalışma alanındaki konularda/uygulamalarda, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik değerlere sahip bir bireydir. X
5 Disiplinler arası ekiplerle çalışabilme ve sorunların çözümlenmesinde sorumluluk alarak liderlik yapabilme becerisine sahiptir. X
6 Alanında bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı yapabilir ve/veya yönetebilir. X
7 Alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri, bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanarak, izleyebilme, okuma, anlama, yazma ve yorum yapabilme becerisine sahiptir. X
8 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren standartları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir ve gerektiğinde bu standartları geliştirecek yönde liderlik yapabilir. X
9 Alanıyla ilgili etkinliklerde kendi özgün fikirlerini savunma ve etkili bir iletişim kurabilme becerisine sahiptir. X
10 Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini alan amaçları doğrultusunda ileri düzeyde kullanabilir. X
11 Avrupa Dil Portföyü’ndeki bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. X
12 Akademik ve kültürel birikimi ile bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. X
13 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 158
Total Workload / 25 (Hours) 6.32
dersAKTSKredisi 6