Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
FİZİK I 4 2 2 0 0 0 0 4
LİNEER CEBİR I 4 5 4 1 1 3 4 5
ANALİZ I 5 4 5 3 3 5 4 5
ANALİTİK GEOMETRİ I 5 5 4 1 3 5 5 5
SOYUT MATEMATİK 5 5 1 0 1 3 1 5
İNGİLİZCE 0 0 0 0 0 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ II 5 5 4 1 2 5 5 5
ANALİZ II 5 4 5 3 3 5 4 5
BİLGİSAYARA GİRİŞ 2 3 2 3 2 1 3 4 3 4 3 2 1 4
LİNEER CEBİR II 4 3 4 1 1 3 4 5
FİZİK II 4 5 4 0 0 0 0 4
TÜRK DİLİ 1 1 2 2 4 0 0 5
ANALİZ III 5 5 4 3 1 1 2 4 4 5
CEBİR I 4 5 4 1 1 1 2 5
DİFERANSİYEL DENKLEMLER I 3 3 3 0 0 3 2 2
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 3 2 3 2 5 3 4 4
CEBİR II 4 5 4 1 1 3 4 5
ANALİZ IV 5 5 4 0 1 1 5 5
SAYISAL ANALİZ 2 4 3 5 4 1 4 3 2 3 5 3 3 4
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 0 0 0 5 0 0 0 0
DİFERANSİYEL DENKLEMLER II 3 3 3 0 0 4 4 3
KOMPLEKS ANALİZ I 4 0 4 0 1 0 5 4
DİFERANSİYEL GEOMETRİ I 5 4 4 1 1 4 5 5
TOPOLOJİ I 5 5 4 3 1 4 5 5
KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER 2 4 2 1 2 2 5 2
WEB TEKNOLOJİLERİ 2 2 2 3 5 5 2 4
TOPOLOJİ II 4 5 4 1 3 3 5 5
KOMPLEKS ANALİZ II 5 4 5 4 5 4 0 0 1 5 1 5 4
DİFERANSİYEL GEOMETRİ II 5 4 4 1 1 3 4 5
BİTİRME ÇALIŞMASI 5 5 5 5 5 5 5 5

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8
DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER 5 4 4 1 1 3 4 5
OPTİMİZASYON 3 4 4 5 3 3 4 3 5 5 3 3
TEMEL MATEMATİK KONULARINA SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR 4 5 4 0 0 5 5 5
AYRIK MATEMATİK 5 5 5 3 4 4 5 5
KOMBİNATORİĞE GİRİŞ 2 4 4 0 0 4 5 5
İLERİ LİNEER CEBİR 4 5 4 5 4 0 3 0 3 5 4 4 5
METRİK UZAYLARA GİRİŞ 4 5 4 0 0 5 4 5
VEKTÖREL ANALİZ 5 5 4 2 1 4 5 5
NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA 2 2 2 3 5 4 4 3
KİNEMATİK 5 4 4 1 1 3 4 5
MATEMATİK PROGRAMLAMA 4 5 4 3 2 5 3 5 4 5
CEBİR VE GEOMETRİ 1 4 3 3 3 4 1 5
TASARI GEOMETRİ 5 5 5 2 3 2 4 5
UYGULAMALI DİFERANSİYEL DENKLEMLER 2 4 4 0 0 4 5 4
FARK DENKLEMLERİ 3 4 5 4 4 0 2 2 1 4 3 5 4
FRAKTAL GEOMETRİ 5 5 3 2 3 2 5 5
KUATERNİYONLAR TEORİSİ 5 4 4 1 1 3 4 5
MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 3 5 1 2 2 2
ÖZEL FONKSİYONLAR 3 4 4 0 0 4 1 3
ŞİFRELEMEYE GİRİŞ 4 0 5 0 4 0 0 0
WEB PROGRAMLAMA 2 2 2 3 5 4 1 4
UYGULAMALI KISMİ TÜREVLİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 2 5 4 0 0 4 4 4
FONKSİYONEL ANALİZ I 5 4 4 2 3 4 4 5
OLASILIK 4 4 4 4 5 5 5 5
REEL ANALİZ 4 4 5 5 3 3 5 5
DİFERANSİYEL GEOMETRİ III 4 5 5 5 4 3 0 1
FIBONACCİ VE LUCAS SAYILARI 4 5 5 4 4 5 2 4
FİNANS MATEMATİĞİ 3 3 5 4 4 4 0 1
GENELLEŞTİRİLMİŞ VE ŞARTLI TERSLER 5 4 5 1 5 2 1 0
MATEMATİKSEL MODELLEME 4 0 5 0 4 0 1 0
PROJEKTİF GEOMETRİ 5 4 5 4 3 4 1 1
MATEMATİK TARİHİ 4 5 5 5 4 4 4 0
İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLER 4 3 5 3 4 2 1 0
SABİT NOKTA TEORİSİNE GİRİŞ 5 4 4 0 4 5 5 5
HATA DÜZELTEN KODLAR TEORİSİNE GİRİŞ 5 4 5 1 3 5 5 5
STAJ 0 0 0 0 0 0 0 0
FONKSİYONEL ANALİZ II 5 4 4 2 3 4 4 5
İSTATİSTİK 0 0 0 0 0 0 0 0
SAYILAR TEORİSİ 4 4 3 1 1 2 4 5
AKTÜERYA MATEMATİĞİ 4 3 5 4 4 4 0 1
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA İLE CEBİRSEL ŞİFRELEME 4 5 4 0 5 0 5 1
GENELLEŞTİRİLMİŞ FİBONACCİ VE LUCAS SAYILARI 5 4 4 4 5 3 3 2
UYGULAMALI MATRİS DENKLEMLERİ 5 4 5 3 5 4 1 4
RASTGELE SÜREÇLERE GİRİŞ 5 4 5 4 4 4 0 2
GRAF TEORİSİNE GİRİŞ 5 4 5 0 4 4 4 4
MATEMATICA İLE GEOMETRİ 5 4 2 2 5 4 5 5
MATEMATİK FELSEFESİ 4 1 5 3 4 2 4 0
İNTEGRAL DENKLEMLER 5 5 3 1 0 2 2 1

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
FİZİK I Ç O O Y Y Y Y Ç
LİNEER CEBİR I Ç Ç Ç A A O Ç Ç
ANALİZ I Ç Ç Ç O O Ç Ç Ç
ANALİTİK GEOMETRİ I Ç Ç Ç A O Ç Ç Ç
SOYUT MATEMATİK Ç Ç A Y A O A Ç
İNGİLİZCE Y Y Y Y Y Y Y Y
ANALİTİK GEOMETRİ II Ç Ç Ç A O Ç Ç Ç
ANALİZ II Ç Ç Ç O O Ç Ç Ç
BİLGİSAYARA GİRİŞ O O O O O A O Ç O Ç O O A Ç
LİNEER CEBİR II Ç O Ç A A O Ç Ç
FİZİK II Ç Ç Ç Y Y Y Y Ç
TÜRK DİLİ A A O O Ç Y Y Ç
ANALİZ III Ç Ç Ç O A A O Ç Ç Ç
CEBİR I Ç Ç Ç A A A O Ç
DİFERANSİYEL DENKLEMLER I O O O Y Y O O O
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ O O O O Ç O Ç Ç
CEBİR II Ç Ç Ç A A O Ç Ç
ANALİZ IV Ç Ç Ç Y A A Ç Ç
SAYISAL ANALİZ O Ç O Ç Ç A Ç O O O Ç O O Ç
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Y Y Y Ç Y Y Y Y
DİFERANSİYEL DENKLEMLER II O O O Y Y Ç Ç O
KOMPLEKS ANALİZ I Ç Y Ç Y A Y Ç Ç
DİFERANSİYEL GEOMETRİ I Ç Ç Ç A A Ç Ç Ç
TOPOLOJİ I Ç Ç Ç O A Ç Ç Ç
KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER O Ç O A O O Ç O
WEB TEKNOLOJİLERİ O O O O Ç Ç O Ç
TOPOLOJİ II Ç Ç Ç A O O Ç Ç
KOMPLEKS ANALİZ II Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y A Ç A Ç Ç
DİFERANSİYEL GEOMETRİ II Ç Ç Ç A A O Ç Ç
BİTİRME ÇALIŞMASI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8
DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER Ç Ç Ç A A O Ç Ç
OPTİMİZASYON O Ç Ç Ç O O Ç O Ç Ç O O
TEMEL MATEMATİK KONULARINA SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR Ç Ç Ç Y Y Ç Ç Ç
AYRIK MATEMATİK Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç
KOMBİNATORİĞE GİRİŞ O Ç Ç Y Y Ç Ç Ç
İLERİ LİNEER CEBİR Ç Ç Ç Ç Ç Y O Y O Ç Ç Ç Ç
METRİK UZAYLARA GİRİŞ Ç Ç Ç Y Y Ç Ç Ç
VEKTÖREL ANALİZ Ç Ç Ç O A Ç Ç Ç
NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA O O O O Ç Ç Ç O
KİNEMATİK Ç Ç Ç A A O Ç Ç
MATEMATİK PROGRAMLAMA Ç Ç Ç O O Ç O Ç Ç Ç
CEBİR VE GEOMETRİ A Ç O O O Ç A Ç
TASARI GEOMETRİ Ç Ç Ç O O O Ç Ç
UYGULAMALI DİFERANSİYEL DENKLEMLER O Ç Ç Y Y Ç Ç Ç
FARK DENKLEMLERİ O Ç Ç Ç Ç Y O O A Ç O Ç Ç
FRAKTAL GEOMETRİ Ç Ç O O O O Ç Ç
KUATERNİYONLAR TEORİSİ Ç Ç Ç A A O Ç Ç
MESLEKİ İNGİLİZCE O A O Ç A O O O
ÖZEL FONKSİYONLAR O Ç Ç Y Y Ç A O
ŞİFRELEMEYE GİRİŞ Ç Y Ç Y Ç Y Y Y
WEB PROGRAMLAMA O O O O Ç Ç A Ç
UYGULAMALI KISMİ TÜREVLİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER O Ç Ç Y Y Ç Ç Ç
FONKSİYONEL ANALİZ I Ç Ç Ç O O Ç Ç Ç
OLASILIK Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
REEL ANALİZ Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç
DİFERANSİYEL GEOMETRİ III Ç Ç Ç Ç Ç O Y A
FIBONACCİ VE LUCAS SAYILARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç
FİNANS MATEMATİĞİ O O Ç Ç Ç Ç Y A
GENELLEŞTİRİLMİŞ VE ŞARTLI TERSLER Ç Ç Ç A Ç O A Y
MATEMATİKSEL MODELLEME Ç Y Ç Y Ç Y A Y
PROJEKTİF GEOMETRİ Ç Ç Ç Ç O Ç A A
MATEMATİK TARİHİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y
İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLER Ç O Ç O Ç O A Y
SABİT NOKTA TEORİSİNE GİRİŞ Ç Ç Ç Y Ç Ç Ç Ç
HATA DÜZELTEN KODLAR TEORİSİNE GİRİŞ Ç Ç Ç A O Ç Ç Ç
STAJ Y Y Y Y Y Y Y Y
FONKSİYONEL ANALİZ II Ç Ç Ç O O Ç Ç Ç
İSTATİSTİK Y Y Y Y Y Y Y Y
SAYILAR TEORİSİ Ç Ç O A A O Ç Ç
AKTÜERYA MATEMATİĞİ Ç O Ç Ç Ç Ç Y A
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA İLE CEBİRSEL ŞİFRELEME Ç Ç Ç Y Ç Y Ç A
GENELLEŞTİRİLMİŞ FİBONACCİ VE LUCAS SAYILARI Ç Ç Ç Ç Ç O O O
UYGULAMALI MATRİS DENKLEMLERİ Ç Ç Ç O Ç Ç A Ç
RASTGELE SÜREÇLERE GİRİŞ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y O
GRAF TEORİSİNE GİRİŞ Ç Ç Ç Y Ç Ç Ç Ç
MATEMATICA İLE GEOMETRİ Ç Ç O O Ç Ç Ç Ç
MATEMATİK FELSEFESİ Ç A Ç O Ç O Ç Y
İNTEGRAL DENKLEMLER Ç Ç O A Y O O A

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
FİZİK I + + + +
LİNEER CEBİR I + + + + + + + +
ANALİZ I + + + + + + + +
ANALİTİK GEOMETRİ I + + + + + + + +
SOYUT MATEMATİK + + + + + + +
İNGİLİZCE
ANALİTİK GEOMETRİ II + + + + + + + +
ANALİZ II + + + + + + + +
BİLGİSAYARA GİRİŞ + + + + + + + + + + + + + +
LİNEER CEBİR II + + + + + + + +
FİZİK II + + + +
TÜRK DİLİ + + + + + +
ANALİZ III + + + + + + + + + +
CEBİR I + + + + + + + +
DİFERANSİYEL DENKLEMLER I + + + + + +
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ + + + + + + + +
CEBİR II + + + + + + + +
ANALİZ IV + + + + + + +
SAYISAL ANALİZ + + + + + + + + + + + + + +
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ +
DİFERANSİYEL DENKLEMLER II + + + + + +
KOMPLEKS ANALİZ I + + + + +
DİFERANSİYEL GEOMETRİ I + + + + + + + +
TOPOLOJİ I + + + + + + + +
KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER + + + + + + + +
WEB TEKNOLOJİLERİ + + + + + + + +
TOPOLOJİ II + + + + + + + +
KOMPLEKS ANALİZ II + + + + + + + + + + +
DİFERANSİYEL GEOMETRİ II + + + + + + + +
BİTİRME ÇALIŞMASI + + + + + + + +

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8
DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER + + + + + + + +
OPTİMİZASYON + + + + + + + + + + + +
TEMEL MATEMATİK KONULARINA SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR + + + + + +
AYRIK MATEMATİK + + + + + + + +
KOMBİNATORİĞE GİRİŞ + + + + + +
İLERİ LİNEER CEBİR + + + + + + + + + + +
METRİK UZAYLARA GİRİŞ + + + + + +
VEKTÖREL ANALİZ + + + + + + + +
NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA + + + + + + + +
KİNEMATİK + + + + + + + +
MATEMATİK PROGRAMLAMA + + + + + + + + + +
CEBİR VE GEOMETRİ + + + + + + + +
TASARI GEOMETRİ + + + + + + + +
UYGULAMALI DİFERANSİYEL DENKLEMLER + + + + + +
FARK DENKLEMLERİ + + + + + + + + + + + +
FRAKTAL GEOMETRİ + + + + + + + +
KUATERNİYONLAR TEORİSİ + + + + + + + +
MESLEKİ İNGİLİZCE + + + + + + + +
ÖZEL FONKSİYONLAR + + + + + +
ŞİFRELEMEYE GİRİŞ + + +
WEB PROGRAMLAMA + + + + + + + +
UYGULAMALI KISMİ TÜREVLİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER + + + + + +
FONKSİYONEL ANALİZ I + + + + + + + +
OLASILIK + + + + + + + +
REEL ANALİZ + + + + + + + +
DİFERANSİYEL GEOMETRİ III + + + + + + +
FIBONACCİ VE LUCAS SAYILARI + + + + + + + +
FİNANS MATEMATİĞİ + + + + + + +
GENELLEŞTİRİLMİŞ VE ŞARTLI TERSLER + + + + + + +
MATEMATİKSEL MODELLEME + + + +
PROJEKTİF GEOMETRİ + + + + + + + +
MATEMATİK TARİHİ + + + + + + +
İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLER + + + + + + +
SABİT NOKTA TEORİSİNE GİRİŞ + + + + + + +
HATA DÜZELTEN KODLAR TEORİSİNE GİRİŞ + + + + + + + +
STAJ
FONKSİYONEL ANALİZ II + + + + + + + +
İSTATİSTİK
SAYILAR TEORİSİ + + + + + + + +
AKTÜERYA MATEMATİĞİ + + + + + + +
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA İLE CEBİRSEL ŞİFRELEME + + + + + +
GENELLEŞTİRİLMİŞ FİBONACCİ VE LUCAS SAYILARI + + + + + + + +
UYGULAMALI MATRİS DENKLEMLERİ + + + + + + + +
RASTGELE SÜREÇLERE GİRİŞ + + + + + + +
GRAF TEORİSİNE GİRİŞ + + + + + + +
MATEMATICA İLE GEOMETRİ + + + + + + + +
MATEMATİK FELSEFESİ + + + + + + +
İNTEGRAL DENKLEMLER + + + + + + +
; ;