Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 6 1 2 3 4 5 7
SEKÜLER VE POSTSEKÜLER TOPLUMLARDA DİN 0 0 0 0 0 0 0
KÜLTÜRÜN EKONOMİ POLİTİĞİ 0 0 0 0 0 0 0
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 4 4 5 5 4 4 4
SEMİNER (DR) 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0
YETERLİLİK 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 6 6 6 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 7 7
TÜRKİYEDE TOPLUMSAL DEĞİŞME 0 0 4 4 2 2 3 3 1 1 5 5 2 2
AYDINLAR VE TOPLUM 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
İNSAN KAYNAKLARININ SOSYAL BOYUTU 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 0 0
KİMLİK VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK TARTIŞMALARI 2 5 4 5 4 5 5
OSMANLIDA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK 2 4 5 4 4 3 5
SOSYAL BİLİMLERDE METODOLOJİ TARTIŞMALARI 0 0 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5
TÜRK SOSYOLOJİSİNDE GÜNCEL SORUNLAR 0 0 0 5 5 5 5 5 2 5 5 4 5 5 4 5 5 4 0 0
SOSYAL SERMAYE TARTIŞMALARI 3 0 4 5 5 5 4 0 4 5 4 5 4
KURUM KÜLTÜRÜ 0 0 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLER SOSYOLOJİSİ 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
TÜRK ROMANININ SOSYOLOJİSİ 3 4 4 5 4 4 4
YÖNETİM SOSYOLOJİSİ 5 4 3 4 5 4 0
SOSYAL HAREKETLER SOSYOLOJİSİ 0 0 0 0 0 0 0
MODERNLİKTEN POST MODERNLİĞE SOS.TEORİ 4 5 4 4 5 4 0
YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER 4 5 5 5 5 5 0
AİLE İLİŞKİLERİ VE SOSYAL DANIŞMANLIK 4 5 4 4 4 5 0
KÜRESELLEŞME VE NÜFUS HAREKETLERİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
TÜRKİYEDE MODERNLEŞMENİN DİNAMİKLERİ 4 4 5 4 4 5 0
ULUSLARARASI ENTEGRASYONLAR 5 5 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 0 0
TÜRKİYE’DE SİYASAL GELİŞME VE DÜŞÜNCE 0 0 0 0 0 0 0
GÖÇ VE HAREKETLİLİK 0 0 0 0 0 0 0
ORYANTALİZM TARTIŞMALARI 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 6 1 2 3 4 5 7
SEKÜLER VE POSTSEKÜLER TOPLUMLARDA DİN Y Y Y Y Y Y Y
KÜLTÜRÜN EKONOMİ POLİTİĞİ Y Y Y Y Y Y Y
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
SEMİNER (DR) Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y
YETERLİLİK Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 6 6 6 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 7 7
TÜRKİYEDE TOPLUMSAL DEĞİŞME Y Y Ç Ç O O O O A A Ç Ç O O
AYDINLAR VE TOPLUM Y Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y
İNSAN KAYNAKLARININ SOSYAL BOYUTU Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y
KİMLİK VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK TARTIŞMALARI O Ç Ç Ç Ç Ç Ç
OSMANLIDA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK O Ç Ç Ç Ç O Ç
SOSYAL BİLİMLERDE METODOLOJİ TARTIŞMALARI Y Y Ç Ç A A Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
TÜRK SOSYOLOJİSİNDE GÜNCEL SORUNLAR Y Y Y Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y
SOSYAL SERMAYE TARTIŞMALARI O Y Ç Ç Ç Ç Ç Y Ç Ç Ç Ç Ç
KURUM KÜLTÜRÜ Y Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Y Y
ULUSLARARASI İLİŞKİLER SOSYOLOJİSİ Y Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y
TÜRK ROMANININ SOSYOLOJİSİ O Ç Ç Ç Ç Ç Ç
YÖNETİM SOSYOLOJİSİ Ç Ç O Ç Ç Ç Y
SOSYAL HAREKETLER SOSYOLOJİSİ Y Y Y Y Y Y Y
MODERNLİKTEN POST MODERNLİĞE SOS.TEORİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y
YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y
AİLE İLİŞKİLERİ VE SOSYAL DANIŞMANLIK Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y
KÜRESELLEŞME VE NÜFUS HAREKETLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y
TÜRKİYEDE MODERNLEŞMENİN DİNAMİKLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y
ULUSLARARASI ENTEGRASYONLAR Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç O O Ç Ç Y Y
TÜRKİYE’DE SİYASAL GELİŞME VE DÜŞÜNCE Y Y Y Y Y Y Y
GÖÇ VE HAREKETLİLİK Y Y Y Y Y Y Y
ORYANTALİZM TARTIŞMALARI Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 6 1 2 3 4 5 7
SEKÜLER VE POSTSEKÜLER TOPLUMLARDA DİN
KÜLTÜRÜN EKONOMİ POLİTİĞİ
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + +
SEMİNER (DR)
TEZ ÇALIŞMASI
YETERLİLİK

Seçmeli Dersler

Ders 6 6 6 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 7 7
TÜRKİYEDE TOPLUMSAL DEĞİŞME + + + + + + + + + + + +
AYDINLAR VE TOPLUM + + + + + + + + + +
İNSAN KAYNAKLARININ SOSYAL BOYUTU + + + + + + + + + + + +
KİMLİK VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK TARTIŞMALARI + + + + + + +
OSMANLIDA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK + + + + + + +
SOSYAL BİLİMLERDE METODOLOJİ TARTIŞMALARI + + + + + + + + + + + +
TÜRK SOSYOLOJİSİNDE GÜNCEL SORUNLAR + + + + + + + + + + + + + + +
SOSYAL SERMAYE TARTIŞMALARI + + + + + + + + + + +
KURUM KÜLTÜRÜ + + + + + + + + + +
ULUSLARARASI İLİŞKİLER SOSYOLOJİSİ + + + + + + + + + +
TÜRK ROMANININ SOSYOLOJİSİ + + + + + + +
YÖNETİM SOSYOLOJİSİ + + + + + +
SOSYAL HAREKETLER SOSYOLOJİSİ
MODERNLİKTEN POST MODERNLİĞE SOS.TEORİ + + + + + +
YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER + + + + + +
AİLE İLİŞKİLERİ VE SOSYAL DANIŞMANLIK + + + + + +
KÜRESELLEŞME VE NÜFUS HAREKETLERİ + + + + + + + + + + + +
TÜRKİYEDE MODERNLEŞMENİN DİNAMİKLERİ + + + + + +
ULUSLARARASI ENTEGRASYONLAR + + + + + + + + + + + +
TÜRKİYE’DE SİYASAL GELİŞME VE DÜŞÜNCE
GÖÇ VE HAREKETLİLİK
ORYANTALİZM TARTIŞMALARI
; ;