Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EĞİTİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRME 4 3 5 5 4 5 4 4 5 3 5 5 5
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 0 3 0 5 0 5 0 4 0 5 0 0 0
UZMANLIK ALAN DERSİ 1 4 5 5 5 5 3 4 4 1 2 5 5
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 0 3 3 4 4 5 3 3 3 5 3 5 5
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMİNER (YL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EĞİTİM, REFORM VE SOSYAL DEĞİŞME 0 4 0 0 0 0 1 2 4 0 3 0 0
EĞİTİM PROGRAMI TEORİLERİ 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4
ÇAĞDAŞ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ’NİN SORUNLARI 3 2 1 4 1 1 3 5 3 4 3 1 5
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 5
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 4 4 5 5 3 4 5 5 5 3 5 3 3
ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİ 5 3 1 1 1 3 2 5 3 5 5 3 3
NİCEL ARAŞTIRMALARDA VERİ ANALİZİ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5 5
PROGRAM GELİŞTİRME UYGULAMALARI 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5
HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI GELİŞTİRME 1 2 5 5 4 3 3 3 1 4 4 1 2
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAM GELİŞTİRMEDE İHTİYAÇ ANALİZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖĞRETİMİN DÜZENLENMESİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 4

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EĞİTİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRME Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Y O Y Ç Y Ç Y Ç Y Ç Y Y Y
UZMANLIK ALAN DERSİ A Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç A O Ç Ç
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Y O O Ç Ç Ç O O O Ç O Ç Ç
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SEMİNER (YL) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EĞİTİM, REFORM VE SOSYAL DEĞİŞME Y Ç Y Y Y Y A O Ç Y O Y Y
EĞİTİM PROGRAMI TEORİLERİ Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ÇAĞDAŞ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ’NİN SORUNLARI O O A Ç A A O Ç O Ç O A Ç
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Y Y Y Y Y Y Y Ç Y Y Y Ç Ç
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç O Ç O O
ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİ Ç O A A A O O Ç O Ç Ç O O
NİCEL ARAŞTIRMALARDA VERİ ANALİZİ Y Y Y Y Y Y O Y Y Y O Ç Ç
PROGRAM GELİŞTİRME UYGULAMALARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI GELİŞTİRME A O Ç Ç Ç O O O A Ç Ç A O
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
PROGRAM GELİŞTİRMEDE İHTİYAÇ ANALİZİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖĞRETİMİN DÜZENLENMESİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç O O Ç

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EĞİTİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRME + + + + + + + + + + + + +
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME + + + + +
UZMANLIK ALAN DERSİ + + + + + + + + + + + + +
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + + + + + +
TEZ ÇALIŞMASI
SEMİNER (YL)

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EĞİTİM, REFORM VE SOSYAL DEĞİŞME + + + + +
EĞİTİM PROGRAMI TEORİLERİ + + + + + + + + + + + + +
ÇAĞDAŞ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ’NİN SORUNLARI + + + + + + + + + + + + +
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + +
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM + + + + + + + + + + + + +
ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİ + + + + + + + + + + + + +
NİCEL ARAŞTIRMALARDA VERİ ANALİZİ + + + +
PROGRAM GELİŞTİRME UYGULAMALARI + + + + + + + + + + + + +
HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI GELİŞTİRME + + + + + + + + + + + + +
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM
PROGRAM GELİŞTİRMEDE İHTİYAÇ ANALİZİ
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMLERİ
ÖĞRETİMİN DÜZENLENMESİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR + + + + + + + + + + + + +
; ;