Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SEMİNER (DR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YETERLİLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10
ADSORPSİYON SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
BİOİNORGANİK KİMYA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 3
BOR TEKNOLOJİSİ 3 3 5 0 0 4 0 0 4 4
ÇÖZELTİLERDEN ADSORPSİYON 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
DOĞAL ÜRÜNLERİN BİYOSENTEZİ 4 4 4 4 5 5 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0
HETEROJEN KATALİZ 5 5 5 5 4 4 0 0 0 0 4 4 5 5 5 5 4 4 0
İLERİ KİMYASAL KİNETİK 5 5 5 5 5 5 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 0
İLERİ KROMATOGRAFİ 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4
KEMOMETRİ 0 0 0 0 0 0 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0
KOLLOİD VE YÜZEY KİMYASI 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 0
LİPİD METABOLİZMASI VE BİYOLOJİK MEMBRANLAR 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0
PROTEOM ANALİZİ 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 4 4 0 0
REAKTİF ARAÜRÜNLER I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SINIR ORBİTAL TEORİSİ VE ORGANİK KİMYASAL REAKSİYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOAGÜLASYON VE FLOKÜLASYON PROSESLERİ 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TANİN KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
REAKTİF ARAÜRÜNLER II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FİTOKİMYASAL ANALİZ 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0
ORGANİK FOTOKİMYA 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
BİYOSENSÖRLER VE UYGULAMA ALANLARI 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 0 4
SİLİSYUM KİMYASI 3 4 5 0 5 0 2 4 2 4
İLERİ ELEKTROKİMYA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
ÇİP TABANLI VE MİNYATÜR ANALİZ SİSTEMLERİ 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4
MOLEKÜLER MODELLEME VE SİMÜLASYONLAR 4 4 4 4 3 1 1 1 4 5
MİKRODALGA KİMYASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AKIŞ ENJEKSİYON ANALİZ TEKNİKLERİ 5 5 5 5 5 2 2 0 5 5
GRUP TEORİ VE KİMYADAKİ UYGULAMALARI 4 4 4 3 3 1 1 1 4 4
ANALİTİK KİMYADA SON GELİŞMELER 4 4 4 4 3 1 1 1 4 4
ANALİTİK AYIRMA TEKNİKLERİ 4 4 4 4 3 1 1 2 4 4
ENZİM İMMOBİLİZASYONU 4 3 3 4 3 2 2 4 4 4
BİYOTEKNOLOJİ II 4 3 3 4 3 2 2 4 4 4
FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ 4 4 4 4 3 1 1 2 4 4
İLERİ YAKIT KİMYASI 4 3 2 0 2 3 0 0 0 4
ANALİTİK KİMYADA FARMASOTİK UYGULAMALAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN ELEKTRONİK SPEKTRUMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İNORGANİK BİLEŞİKLERDE YAPI TAYİNİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SEMİNER (DR) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YETERLİLİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10
ADSORPSİYON SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
BİOİNORGANİK KİMYA Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O
BOR TEKNOLOJİSİ O O Ç Y Y Ç Y Y Ç Ç
ÇÖZELTİLERDEN ADSORPSİYON Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
DOĞAL ÜRÜNLERİN BİYOSENTEZİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Y
HETEROJEN KATALİZ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y
İLERİ KİMYASAL KİNETİK Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y Ç Ç Ç O O O O O O Ç Ç Ç Y
İLERİ KROMATOGRAFİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Ç
KEMOMETRİ Y Y Y Y Y Y Ç Ç Ç O O O O O O Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y Ç Ç Ç Y
KOLLOİD VE YÜZEY KİMYASI Y Y Y Y Y Y Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y
LİPİD METABOLİZMASI VE BİYOLOJİK MEMBRANLAR Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Y
PROTEOM ANALİZİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O O Ç Ç Y Y
REAKTİF ARAÜRÜNLER I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SINIR ORBİTAL TEORİSİ VE ORGANİK KİMYASAL REAKSİYO Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KOAGÜLASYON VE FLOKÜLASYON PROSESLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
TANİN KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
REAKTİF ARAÜRÜNLER II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
FİTOKİMYASAL ANALİZ Y Y Y Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y Ç Ç Ç Y Y Y Y Y Y Ç Ç Ç Y Y Y Y
ORGANİK FOTOKİMYA Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
BİYOSENSÖRLER VE UYGULAMA ALANLARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç Y Ç
SİLİSYUM KİMYASI O Ç Ç Y Ç Y O Ç O Ç
İLERİ ELEKTROKİMYA Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O O O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O
ÇİP TABANLI VE MİNYATÜR ANALİZ SİSTEMLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç O Ç
MOLEKÜLER MODELLEME VE SİMÜLASYONLAR Ç Ç Ç Ç O A A A Ç Ç
MİKRODALGA KİMYASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
AKIŞ ENJEKSİYON ANALİZ TEKNİKLERİ Ç Ç Ç Ç Ç O O Y Ç Ç
GRUP TEORİ VE KİMYADAKİ UYGULAMALARI Ç Ç Ç O O A A A Ç Ç
ANALİTİK KİMYADA SON GELİŞMELER Ç Ç Ç Ç O A A A Ç Ç
ANALİTİK AYIRMA TEKNİKLERİ Ç Ç Ç Ç O A A O Ç Ç
ENZİM İMMOBİLİZASYONU Ç O O Ç O O O Ç Ç Ç
BİYOTEKNOLOJİ II Ç O O Ç O O O Ç Ç Ç
FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ Ç Ç Ç Ç O A A O Ç Ç
İLERİ YAKIT KİMYASI Ç O O Y O O Y Y Y Ç
ANALİTİK KİMYADA FARMASOTİK UYGULAMALAR Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN ELEKTRONİK SPEKTRUMLARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İNORGANİK BİLEŞİKLERDE YAPI TAYİNİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SEMİNER (DR)
TEZ ÇALIŞMASI
YETERLİLİK

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10
ADSORPSİYON SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
BİOİNORGANİK KİMYA + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
BOR TEKNOLOJİSİ + + + + + +
ÇÖZELTİLERDEN ADSORPSİYON + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
DOĞAL ÜRÜNLERİN BİYOSENTEZİ + + + + + + + + + +
HETEROJEN KATALİZ + + + + + + + + + + + + + +
İLERİ KİMYASAL KİNETİK + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
İLERİ KROMATOGRAFİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
KEMOMETRİ + + + + + + + + + + + + + + +
KOLLOİD VE YÜZEY KİMYASI + + + + + + + + + + + + + + +
LİPİD METABOLİZMASI VE BİYOLOJİK MEMBRANLAR + + + + + + + + + +
PROTEOM ANALİZİ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
REAKTİF ARAÜRÜNLER I
SINIR ORBİTAL TEORİSİ VE ORGANİK KİMYASAL REAKSİYO
KOAGÜLASYON VE FLOKÜLASYON PROSESLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TANİN KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
REAKTİF ARAÜRÜNLER II
FİTOKİMYASAL ANALİZ + + + + + + + + +
ORGANİK FOTOKİMYA + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
BİYOSENSÖRLER VE UYGULAMA ALANLARI + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
SİLİSYUM KİMYASI + + + + + + + +
İLERİ ELEKTROKİMYA + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ÇİP TABANLI VE MİNYATÜR ANALİZ SİSTEMLERİ + + + + + + + + + +
MOLEKÜLER MODELLEME VE SİMÜLASYONLAR + + + + + + + + + +
MİKRODALGA KİMYASI
AKIŞ ENJEKSİYON ANALİZ TEKNİKLERİ + + + + + + + + +
GRUP TEORİ VE KİMYADAKİ UYGULAMALARI + + + + + + + + + +
ANALİTİK KİMYADA SON GELİŞMELER + + + + + + + + + +
ANALİTİK AYIRMA TEKNİKLERİ + + + + + + + + + +
ENZİM İMMOBİLİZASYONU + + + + + + + + + +
BİYOTEKNOLOJİ II + + + + + + + + + +
FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ + + + + + + + + + +
İLERİ YAKIT KİMYASI + + + + + +
ANALİTİK KİMYADA FARMASOTİK UYGULAMALAR
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I
PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II
GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN ELEKTRONİK SPEKTRUMLARI
İNORGANİK BİLEŞİKLERDE YAPI TAYİNİ
; ;