Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EĞİTİME GİRİŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YABANCI DİL I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK DİLİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKUMA BECERİLERİ I 0 5 0 1 0 0 0 2 2 0 5 5
YAZMA BECERİLERİ I 1 5 1 2 1 1 1 1 2 2 2 5
SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ I 2 2 1 1 1 2 3 3 4 0 5 5
DİNLEME VE SESLETİM I 2 5 1 4 2 2 1 1 1 1 2 2
YABANCI DİL I 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 5
EĞİTİM FELSEFESİ 2 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 1 0 1 1 0 2 1 1 3 1 1 1
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YABANCI DİL II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK DİLİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKUMA BECERİLERİ II 0 5 0 1 0 0 0 3 4 0 5 5
YAZMA BECERİLERİ II 1 5 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5
SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ II 2 3 0 2 3 4 4 4 4 5 5 5
DİNLEME VE SESLETİM II 2 5 1 4 2 2 1 3 3 1 2 2
İNGİLİZCENİN YAPISI 3 5 2 2 2 3 3 4 3 2 5 5
YABANCI DİL II 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 5
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 0 0 0 0 5 5 3 2 2 0 0 0
İNGİLİZCE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI 5 5 2 5 5 5 4 4 5 1 4 2
İNGİLİZ EDEBİYATI I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİLBİLİMİ I 5 5 1 1 5 1 1 5 1 1 4 5
ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK EĞİTİM TARİHİ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 0 5 1 2 1 0 1 1 0 0
İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMLARI 5 5 5 3 5 4 3 1 1 5 4 1
İNGİLİZ EDEBİYATI II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİLBİLİMİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİL EDİNİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SINIF YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ I 5 5 2 5 5 4 2 4 5 3 5 5
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ I 5 5 3 5 5 4 2 5 4 3 5 5
DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ II 5 5 2 5 5 4 2 4 5 3 5 5
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ II 5 3 3 3 5 5 3 3 1 1 5 3
DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 1 1 1 2 2 1 1 2 3 4 3 1
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE DERS İÇERİĞİ GELİŞTİRME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇEVİRİ 2 5 2 3 2 4 3 3 2 4 4 5
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKULLARDA REHBERLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE SINAV HAZIRLAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DİL VE TOPLUM 3 3 2 1 5 4 1 5 2 1 3 4
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İNGİLİZCE DERS KİTABI İNCELEMESİ 5 5 1 4 5 5 2 3 5 2 2 1
EDİMBİLİMİ VE DİL ÖĞRETİMİ 5 5 1 4 4 4 1 3 2 1 3 3
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE DRAMA 3 4 3 5 2 5 4 3 4 3 2 1
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÜNYA İNGİLİZCELERİ VE KÜLTÜR 3 5 3 1 5 4 1 5 3 1 5 5
İNGİLİZCE SÖZCÜK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ 5 5 1 5 5 5 3 5 4 1 5 5
KİTLE İLETİŞİMİNDE İNGİLİZCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOSYODİLBİLİM VE DİL ÖĞRETİMİ 5 3 1 1 5 5 1 3 3 1 3 4
SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ VE DİL ÖĞRETİMİ 4 5 1 2 2 1 1 2 2 1 5 5
TÜMLEŞİK DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ 5 5 1 5 5 5 3 5 5 1 5 5

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EĞİTİME GİRİŞ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YABANCI DİL I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK DİLİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OKUMA BECERİLERİ I Y Ç Y A Y Y Y O O Y Ç Ç
YAZMA BECERİLERİ I A Ç A O A A A A O O O Ç
SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ I O O A A A O O O Ç Y Ç Ç
DİNLEME VE SESLETİM I O Ç A Ç O O A A A A O O
YABANCI DİL I Y Y Y A Y Y Y Y O Y A Ç
EĞİTİM FELSEFESİ O Y A Y Y O Y Y A Y Y Y
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ A Y A A Y O A A O A A A
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YABANCI DİL II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK DİLİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OKUMA BECERİLERİ II Y Ç Y A Y Y Y O Ç Y Ç Ç
YAZMA BECERİLERİ II A Ç A O A A A A A O A Ç
SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ II O O Y O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
DİNLEME VE SESLETİM II O Ç A Ç O O A O O A O O
İNGİLİZCENİN YAPISI O Ç O O O O O Ç O O Ç Ç
YABANCI DİL II Y Y Y Y Y Y Y A Ç Y A Ç
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Y Y Y Y Ç Ç O O O Y Y Y
İNGİLİZCE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç A Ç O
İNGİLİZ EDEBİYATI I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİLBİLİMİ I Ç Ç A A Ç A A Ç A A Ç Ç
ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK EĞİTİM TARİHİ Y Y A Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ O Y Y Ç A O A Y A A Y Y
İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Ç Ç Ç O Ç Ç O A A Ç Ç A
İNGİLİZ EDEBİYATI II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİLBİLİMİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİL EDİNİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SINIF YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ I Ç Ç O Ç Ç Ç O Ç Ç O Ç Ç
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ I Ç Ç O Ç Ç Ç O Ç Ç O Ç Ç
DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ II Ç Ç O Ç Ç Ç O Ç Ç O Ç Ç
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ II Ç O O O Ç Ç O O A A Ç O
DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI A A A O O A A O O Ç O A
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE DERS İÇERİĞİ GELİŞTİRME Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÇEVİRİ O Ç O O O Ç O O O Ç Ç Ç
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OKULLARDA REHBERLİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE SINAV HAZIRLAMA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DİL VE TOPLUM O O O A Ç Ç A Ç O A O Ç
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İNGİLİZCE DERS KİTABI İNCELEMESİ Ç Ç A Ç Ç Ç O O Ç O O A
EDİMBİLİMİ VE DİL ÖĞRETİMİ Ç Ç A Ç Ç Ç A O O A O O
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE DRAMA O Ç O Ç O Ç Ç O Ç O O A
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DÜNYA İNGİLİZCELERİ VE KÜLTÜR O Ç O A Ç Ç A Ç O A Ç Ç
İNGİLİZCE SÖZCÜK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Ç Ç A Ç Ç Ç O Ç Ç A Ç Ç
KİTLE İLETİŞİMİNDE İNGİLİZCE Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SOSYODİLBİLİM VE DİL ÖĞRETİMİ Ç O A A Ç Ç A O O A O Ç
SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ VE DİL ÖĞRETİMİ Ç Ç A O O A A O O A Ç Ç
TÜMLEŞİK DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ Ç Ç A Ç Ç Ç O Ç Ç A Ç Ç

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EĞİTİME GİRİŞ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
YABANCI DİL I
TÜRK DİLİ I
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
OKUMA BECERİLERİ I + + + + + +
YAZMA BECERİLERİ I + + + + + + + + + + + +
SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ I + + + + + + + + + + +
DİNLEME VE SESLETİM I + + + + + + + + + + + +
YABANCI DİL I + + + +
EĞİTİM FELSEFESİ + + + +
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ + + + + + + + + + +
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
YABANCI DİL II
TÜRK DİLİ II
OKUMA BECERİLERİ II + + + + + +
YAZMA BECERİLERİ II + + + + + + + + + + + +
SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ II + + + + + + + + + + +
DİNLEME VE SESLETİM II + + + + + + + + + + + +
İNGİLİZCENİN YAPISI + + + + + + + + + + + +
YABANCI DİL II + + + +
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ + + + + +
İNGİLİZCE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI + + + + + + + + + + + +
İNGİLİZ EDEBİYATI I
DİLBİLİMİ I + + + + + + + + + + + +
ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
TÜRK EĞİTİM TARİHİ +
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + +
İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMLARI + + + + + + + + + + + +
İNGİLİZ EDEBİYATI II
DİLBİLİMİ II
DİL EDİNİMİ
SINIF YÖNETİMİ
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK
ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ I + + + + + + + + + + + +
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ I + + + + + + + + + + + +
DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ I
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ II + + + + + + + + + + + +
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ II + + + + + + + + + + + +
DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ II
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI + + + + + + + + + + + +
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE DERS İÇERİĞİ GELİŞTİRME
ÇEVİRİ + + + + + + + + + + + +
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I
OKULLARDA REHBERLİK
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE SINAV HAZIRLAMA
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DİL VE TOPLUM + + + + + + + + + + + +
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
İNGİLİZCE DERS KİTABI İNCELEMESİ + + + + + + + + + + + +
EDİMBİLİMİ VE DİL ÖĞRETİMİ + + + + + + + + + + + +
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE DRAMA + + + + + + + + + + + +
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI
DÜNYA İNGİLİZCELERİ VE KÜLTÜR + + + + + + + + + + + +
İNGİLİZCE SÖZCÜK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ + + + + + + + + + + + +
KİTLE İLETİŞİMİNDE İNGİLİZCE
SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
SOSYODİLBİLİM VE DİL ÖĞRETİMİ + + + + + + + + + + + +
SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ VE DİL ÖĞRETİMİ + + + + + + + + + + + +
TÜMLEŞİK DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ + + + + + + + + + + + +
; ;