Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
EĞİTİME GİRİŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EĞİTİM FELSEFESİ 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 3 2 1 0 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YABANCI DİL I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK DİLİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI I 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSMANLI TÜRKÇESİ I 1 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK DİL BİLGİSİ I 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 0 0 0 0 0 1 2 2 4 0 0 2 0 1 4 4
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YABANCI DİL II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK DİLİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI II 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSMANLI TÜRKÇESİ II 1 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK DİL BİLGİSİ II 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİL EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 0 0 0 0 3 5 5 5 5 0 0 2 0 0 2 5
ÇOCUK EDEBİYATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRKÇE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK HALK EDEBİYATI I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENİ TÜRK EDEBİYATI I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK DİL BİLGİSİ III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESKİ TÜRK EDEBİYATI I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK EĞİTİM TARİHİ 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 5 1 1 1 0
TÜRK HALK EDEBİYATI II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENİ TÜRK EDEBİYATI II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK DİL BİLGİSİ IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESKİ TÜRK EDEBİYATI II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SINIF YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİNLEME EĞİTİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKUMA EĞİTİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİLBİLİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YAZMA EĞİTİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONUŞMA EĞİTİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
METİNDİLBİLİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TİYATRO VE DRAMA UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKULLARDA REHBERLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK EĞİTİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÜNYA EDEBİYATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SES EĞİTİMİ VE DİKSİYON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDYA OKURYAZARLIĞI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KELİME ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SINAV HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİL EDİNİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELEŞTİREL OKUMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YARATICI YAZMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
EĞİTİME GİRİŞ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EĞİTİM FELSEFESİ Y A A O Y Y Y Y O Y Y O O A Y Y
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YABANCI DİL I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK DİLİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI I Y Y Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OSMANLI TÜRKÇESİ I A Ç A A Y Y Y A Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK DİL BİLGİSİ I Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Y Y Y Y Y A O O Ç Y Y O Y A Ç Ç
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YABANCI DİL II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK DİLİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI II Y Y Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OSMANLI TÜRKÇESİ II A Ç A A Y Y Y A Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK DİL BİLGİSİ II Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİL EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Y Y Y Y O Ç Ç Ç Ç Y Y O Y Y O Ç
ÇOCUK EDEBİYATI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRKÇE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK HALK EDEBİYATI I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YENİ TÜRK EDEBİYATI I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK DİL BİLGİSİ III Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ESKİ TÜRK EDEBİYATI I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK EĞİTİM TARİHİ Y O A O Y Y Y Y Y Y Y Ç O Y Y Y
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Y Y Y Y Y A A A A Y A Ç A A A Y
TÜRK HALK EDEBİYATI II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YENİ TÜRK EDEBİYATI II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK DİL BİLGİSİ IV Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ESKİ TÜRK EDEBİYATI II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SINIF YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİNLEME EĞİTİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OKUMA EĞİTİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİLBİLİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YAZMA EĞİTİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KONUŞMA EĞİTİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
METİNDİLBİLİM Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TİYATRO VE DRAMA UYGULAMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OKULLARDA REHBERLİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK EĞİTİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DÜNYA EDEBİYATI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SES EĞİTİMİ VE DİKSİYON Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TARİHİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MEDYA OKURYAZARLIĞI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KELİME ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMESİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SINAV HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİL EDİNİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ELEŞTİREL OKUMA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YARATICI YAZMA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
EĞİTİME GİRİŞ
EĞİTİM FELSEFESİ + + + + + + +
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
YABANCI DİL I
TÜRK DİLİ I
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI I + +
OSMANLI TÜRKÇESİ I + + + + +
TÜRK DİL BİLGİSİ I + +
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ + + + + + + + +
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
YABANCI DİL II
TÜRK DİLİ II
EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI II + +
OSMANLI TÜRKÇESİ II + + + + +
TÜRK DİL BİLGİSİ II + +
DİL EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ + + + + + + + +
ÇOCUK EDEBİYATI
TÜRKÇE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI
TÜRK HALK EDEBİYATI I
YENİ TÜRK EDEBİYATI I
TÜRK DİL BİLGİSİ III
ESKİ TÜRK EDEBİYATI I
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
TÜRK EĞİTİM TARİHİ + + + + +
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + + +
TÜRK HALK EDEBİYATI II
YENİ TÜRK EDEBİYATI II
TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARI
TÜRK DİL BİLGİSİ IV
ESKİ TÜRK EDEBİYATI II
SINIF YÖNETİMİ
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
DİNLEME EĞİTİMİ
OKUMA EĞİTİMİ
DİLBİLİMİ
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
YAZMA EĞİTİMİ
KONUŞMA EĞİTİMİ
METİNDİLBİLİM
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I
DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ
TİYATRO VE DRAMA UYGULAMALARI
OKULLARDA REHBERLİK
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK EĞİTİMİ
DÜNYA EDEBİYATI

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SES EĞİTİMİ VE DİKSİYON
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TARİHİ
MEDYA OKURYAZARLIĞI
İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ
KELİME ÖĞRETİMİ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI
TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMESİ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SINAV HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME
DİL EDİNİMİ
İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
ELEŞTİREL OKUMA
YARATICI YAZMA
; ;