Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YÖNTEMLERİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
BİREYSEL ÖĞRETMENLİK ALAN UYGULAMASI
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMELERİ
YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ METİN İNCELEMELERİ
YTÖ İÇİN SEVİYELERE GÖRE SORU HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

Seçmeli Dersler

Ders
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KAYNAKÇA İNCELEMELERİ
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜR AKTARIMI
TOPLU ÖĞRETMENLİK ALAN UYGULAMASI
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN TEMEL SORUNLARI
YABANCILAR İÇİN TÜRK KÜLTÜRÜ
İKİNCİ DİL EDİNİMİ
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE METİNDİLBİLİMİ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BECERİ ALANLARINA YÖNELİK ETKİNLİK MODELLERİ
YABANCILARA SÖZCÜK ÖĞRETİMİ VE YABANCILAR İÇİN SÖZLÜK OLUŞTURMA
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL DÜZEYLERİ
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ETKİLİ İLETİŞİM BECERİSİ
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE PROGRAM İNCELEMELERİ

Zorunlu Dersler

Ders
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YÖNTEMLERİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
BİREYSEL ÖĞRETMENLİK ALAN UYGULAMASI
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMELERİ
YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ METİN İNCELEMELERİ
YTÖ İÇİN SEVİYELERE GÖRE SORU HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

Seçmeli Dersler

Ders
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KAYNAKÇA İNCELEMELERİ
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜR AKTARIMI
TOPLU ÖĞRETMENLİK ALAN UYGULAMASI
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN TEMEL SORUNLARI
YABANCILAR İÇİN TÜRK KÜLTÜRÜ
İKİNCİ DİL EDİNİMİ
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE METİNDİLBİLİMİ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BECERİ ALANLARINA YÖNELİK ETKİNLİK MODELLERİ
YABANCILARA SÖZCÜK ÖĞRETİMİ VE YABANCILAR İÇİN SÖZLÜK OLUŞTURMA
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL DÜZEYLERİ
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ETKİLİ İLETİŞİM BECERİSİ
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE PROGRAM İNCELEMELERİ

Zorunlu Dersler

Ders
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YÖNTEMLERİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
BİREYSEL ÖĞRETMENLİK ALAN UYGULAMASI
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMELERİ
YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ METİN İNCELEMELERİ
YTÖ İÇİN SEVİYELERE GÖRE SORU HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

Seçmeli Dersler

Ders
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KAYNAKÇA İNCELEMELERİ
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜR AKTARIMI
TOPLU ÖĞRETMENLİK ALAN UYGULAMASI
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN TEMEL SORUNLARI
YABANCILAR İÇİN TÜRK KÜLTÜRÜ
İKİNCİ DİL EDİNİMİ
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE METİNDİLBİLİMİ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BECERİ ALANLARINA YÖNELİK ETKİNLİK MODELLERİ
YABANCILARA SÖZCÜK ÖĞRETİMİ VE YABANCILAR İÇİN SÖZLÜK OLUŞTURMA
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL DÜZEYLERİ
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ETKİLİ İLETİŞİM BECERİSİ
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE PROGRAM İNCELEMELERİ
; ;