Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders
TANZİMAT’TAN GÜNÜMÜZE DİLDE SADELEŞME TARTIŞMALARI
TÜRK DİLİNİN GENEL YAPI PROBLEMLERİ
DÖNEMLERE GÖRE SÖZCÜK HAZİNESİNİ GELİŞTİRME YOLLARI
TEZ ÇALIŞMASI
SEMİNER (DR)
YETERLİLİK

Seçmeli Dersler

Ders
TÜRKÇENİN EĞİTİMİ TARİHİ
KARŞILAŞTIRMALI ANA DİLİ ÖĞRETİM PROGRAMI İNC.
DİL GELİŞİMİNDE OKUMA UYGULAMALARI
EDEBİYATTA ESTETİK DEĞERLER
TÜRK SOYLU ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
TÜRKÇE EĞİTİMİNDE NİCEL VE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEML
AKADEMİK METİN OLUŞTURMA TEKNİKLERİ
CÜMLENİN ESASLARI
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ
KARŞILAŞTIRMALI ANA DİLİ ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARI İ
TANZİMAT ROMANINDA EĞİTİM
TÜRKÇE EĞİTİMİ ÇALIŞMA PROJESİ: SEMİNER
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YAKLAŞIM VE MODELLERİ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ PROGRAMINA ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR
İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMI VE DERS KİTAPLARINDAKİ DEĞERLER

Zorunlu Dersler

Ders
TANZİMAT’TAN GÜNÜMÜZE DİLDE SADELEŞME TARTIŞMALARI
TÜRK DİLİNİN GENEL YAPI PROBLEMLERİ
DÖNEMLERE GÖRE SÖZCÜK HAZİNESİNİ GELİŞTİRME YOLLARI
TEZ ÇALIŞMASI
SEMİNER (DR)
YETERLİLİK

Seçmeli Dersler

Ders
TÜRKÇENİN EĞİTİMİ TARİHİ
KARŞILAŞTIRMALI ANA DİLİ ÖĞRETİM PROGRAMI İNC.
DİL GELİŞİMİNDE OKUMA UYGULAMALARI
EDEBİYATTA ESTETİK DEĞERLER
TÜRK SOYLU ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
TÜRKÇE EĞİTİMİNDE NİCEL VE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEML
AKADEMİK METİN OLUŞTURMA TEKNİKLERİ
CÜMLENİN ESASLARI
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ
KARŞILAŞTIRMALI ANA DİLİ ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARI İ
TANZİMAT ROMANINDA EĞİTİM
TÜRKÇE EĞİTİMİ ÇALIŞMA PROJESİ: SEMİNER
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YAKLAŞIM VE MODELLERİ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ PROGRAMINA ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR
İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMI VE DERS KİTAPLARINDAKİ DEĞERLER

Zorunlu Dersler

Ders
TANZİMAT’TAN GÜNÜMÜZE DİLDE SADELEŞME TARTIŞMALARI
TÜRK DİLİNİN GENEL YAPI PROBLEMLERİ
DÖNEMLERE GÖRE SÖZCÜK HAZİNESİNİ GELİŞTİRME YOLLARI
TEZ ÇALIŞMASI
SEMİNER (DR)
YETERLİLİK

Seçmeli Dersler

Ders
TÜRKÇENİN EĞİTİMİ TARİHİ
KARŞILAŞTIRMALI ANA DİLİ ÖĞRETİM PROGRAMI İNC.
DİL GELİŞİMİNDE OKUMA UYGULAMALARI
EDEBİYATTA ESTETİK DEĞERLER
TÜRK SOYLU ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
TÜRKÇE EĞİTİMİNDE NİCEL VE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEML
AKADEMİK METİN OLUŞTURMA TEKNİKLERİ
CÜMLENİN ESASLARI
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ
KARŞILAŞTIRMALI ANA DİLİ ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARI İ
TANZİMAT ROMANINDA EĞİTİM
TÜRKÇE EĞİTİMİ ÇALIŞMA PROJESİ: SEMİNER
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YAKLAŞIM VE MODELLERİ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ PROGRAMINA ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR
İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMI VE DERS KİTAPLARINDAKİ DEĞERLER
; ;