Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SOSYAL BİLGİLERİN TEMELLERİ 5 1 0 1 4 1 1 3 2 1 0
SOSYOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESKİ VE ORTAÇAĞ TARİHİ VE UYGARLIĞI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK DİLİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENEL FİZİKİ COĞRAFYA 4 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL DEĞİŞME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORTA ASYA TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ 0 2 4 3 0 0 2 0 3 0 0
TEMEL HUKUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA 4 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0
İNGİLİZCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ 5 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
YENİ VE YAKINÇAĞ TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İNSAN HAKLARI,DEMOKRASİ VE VATANDAŞLIK 2 0 2 1 4 0 0 2 2 0 0
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSMANLI TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÜLKELER COĞRAFYASI 4 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0
PROGRAM GELİŞTİRME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REHBERLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOSYAL BİLGİLER ÖĞR.SÖZLÜ VE YAZILI ÜRÜNLERİN KUL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKUL DENEYİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖZEL EĞİTİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
G.K. SEÇ.I: TÜRK EĞİTİM TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.K SEÇ.I:ÖZGÜVEN GELİŞTİRME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.K SEÇ.I:AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.K SEÇ.I:TÜRKİYE´NİN SOSYAL YAPISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.K. SEÇ I:BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.K. SEÇ.I: OSMANLI PALEOGRAFYASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.K SEÇ.II:FELSEFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.K SEÇ.II:SOS. BİLG. EĞT. BİLGİSAYAR TEK. KULL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.K.SEÇ.II: OSMANLI DÖNEMİ DEMOKRASİ HAREKETLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GK SEÇ III:KÜRESELLEŞME VE EĞİTİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GK SEÇ III:TÜRK DIŞ POLİTİKASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G.K.SEÇ.III:SOSYAL PROJE GELİŞTİRME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. SEÇ.I: SİYASİ COĞRAFYA 4 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0
A.SEÇ.I:SANAT VE ESTETİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.SEÇ.I:SOSYAL PSİKOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.SEÇ.I:CUMHURİYET DÖNEMİ DEMOKRASİ HAREKETLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.SEÇ.I: BİLGİ TOPLUMU VE EĞİTİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.SEÇ.I: ARKEOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.B SEÇ.I: SOSYAL BİLG. ÖĞRETİMİNDE BECERİ EĞİTİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.B SEÇ.I:SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI İNCELEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.B. SEÇ.II: VATANDAŞLIK EĞİTİMİ SEMİNERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.B. SEÇ.II:DRAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.SEÇ.II:ÇEVRE BİLİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.B. SEÇ I: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.B SEÇ.I:MEDYA OKUR YAZARLIĞI DERS PROG.İNC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.SEÇ.I:ÇEVRE BİLİMİ 3 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0
M.B. SEÇMELİ II: TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE OKUL VE SINIF YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.B SEÇ.III: HALK KÜLTÜRÜ DERS PROGRAMLARI İNC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.B SEÇ.III: İLKÖĞRETİM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATA. DERS.PRG.İNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.B.SEÇ.III: SOS.BİLG.EĞİT. ALTERNATİF ÖLÇ.DEĞERLENDİRME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.SEÇ.II: SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.SEÇ.II: EKONOMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.SEÇ.II: ANTROPOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.SEÇ.II: GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI 4 0 0 0 3 0 0 2 2 1 0
A.SEÇ.II: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE TARİHİN YER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.SEÇ.II:ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.SEÇ II:SORU SORMA BECERİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.SEÇ.II:SOS. BİLGİLERDE SOSYOLOJİK KON. ANALİZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.SEÇ. II: OSMANLICA METİNLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SOSYAL BİLGİLERİN TEMELLERİ Ç A Y A Ç A A O O A Y
SOSYOLOJİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ESKİ VE ORTAÇAĞ TARİHİ VE UYGARLIĞI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK DİLİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
GENEL FİZİKİ COĞRAFYA Ç Y Y Y O Y Y O O Y Y
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL DEĞİŞME Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ORTA ASYA TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Y O Ç O Y Y O Y O Y Y
TEMEL HUKUK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA Ç Y Y Y O Y Y O O Y Y
İNGİLİZCE Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ Ç Y Y Y Y Y Y O O Y Y
YENİ VE YAKINÇAĞ TARİHİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İNSAN HAKLARI,DEMOKRASİ VE VATANDAŞLIK O Y O A Ç Y Y O O Y Y
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OSMANLI TARİHİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÜLKELER COĞRAFYASI Ç Y Y Y O Y Y O O Y Y
PROGRAM GELİŞTİRME Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
REHBERLİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SOSYAL BİLGİLER ÖĞR.SÖZLÜ VE YAZILI ÜRÜNLERİN KUL. Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OKUL DENEYİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖZEL EĞİTİM Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
G.K. SEÇ.I: TÜRK EĞİTİM TARİHİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
G.K SEÇ.I:ÖZGÜVEN GELİŞTİRME Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
G.K SEÇ.I:AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
G.K SEÇ.I:TÜRKİYE´NİN SOSYAL YAPISI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
G.K. SEÇ I:BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
G.K. SEÇ.I: OSMANLI PALEOGRAFYASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
G.K SEÇ.II:FELSEFE Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
G.K SEÇ.II:SOS. BİLG. EĞT. BİLGİSAYAR TEK. KULL. Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
G.K.SEÇ.II: OSMANLI DÖNEMİ DEMOKRASİ HAREKETLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
GK SEÇ III:KÜRESELLEŞME VE EĞİTİM Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
GK SEÇ III:TÜRK DIŞ POLİTİKASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
G.K.SEÇ.III:SOSYAL PROJE GELİŞTİRME Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
A. SEÇ.I: SİYASİ COĞRAFYA Ç Y Y Y O Y Y O O Y Y
A.SEÇ.I:SANAT VE ESTETİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
A.SEÇ.I:SOSYAL PSİKOLOJİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
A.SEÇ.I:CUMHURİYET DÖNEMİ DEMOKRASİ HAREKETLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
A.SEÇ.I: BİLGİ TOPLUMU VE EĞİTİM Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
A.SEÇ.I: ARKEOLOJİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
M.B SEÇ.I: SOSYAL BİLG. ÖĞRETİMİNDE BECERİ EĞİTİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
M.B SEÇ.I:SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI İNCELEMELERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
M.B. SEÇ.II: VATANDAŞLIK EĞİTİMİ SEMİNERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
M.B. SEÇ.II:DRAMA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
A.SEÇ.II:ÇEVRE BİLİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
M.B. SEÇ I: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
M.B SEÇ.I:MEDYA OKUR YAZARLIĞI DERS PROG.İNC. Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
A.SEÇ.I:ÇEVRE BİLİMİ O Y Y Y O Y Y O O O Y
M.B. SEÇMELİ II: TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE OKUL VE SINIF YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
M.B SEÇ.III: HALK KÜLTÜRÜ DERS PROGRAMLARI İNC. Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
M.B SEÇ.III: İLKÖĞRETİM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATA. DERS.PRG.İNC Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
M.B.SEÇ.III: SOS.BİLG.EĞİT. ALTERNATİF ÖLÇ.DEĞERLENDİRME Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
A.SEÇ.II: SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
A.SEÇ.II: EKONOMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
A.SEÇ.II: ANTROPOLOJİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
A.SEÇ.II: GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI Ç Y Y Y O Y Y O O A Y
A.SEÇ.II: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE TARİHİN YER Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
A.SEÇ.II:ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
A.SEÇ II:SORU SORMA BECERİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
A.SEÇ.II:SOS. BİLGİLERDE SOSYOLOJİK KON. ANALİZİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
A.SEÇ. II: OSMANLICA METİNLER Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SOSYAL BİLGİLERİN TEMELLERİ + + + + + + + + +
SOSYOLOJİ
ESKİ VE ORTAÇAĞ TARİHİ VE UYGARLIĞI
TÜRK DİLİ
GENEL FİZİKİ COĞRAFYA + + + +
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ
BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL DEĞİŞME
ORTA ASYA TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ + + + + +
TEMEL HUKUK
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA + + + +
İNGİLİZCE
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ + + +
YENİ VE YAKINÇAĞ TARİHİ
İNSAN HAKLARI,DEMOKRASİ VE VATANDAŞLIK + + + + + +
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
OSMANLI TARİHİ
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI
ÜLKELER COĞRAFYASI + + + +
PROGRAM GELİŞTİRME
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI
REHBERLİK
SOSYAL BİLGİLER ÖĞR.SÖZLÜ VE YAZILI ÜRÜNLERİN KUL.
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ
OKUL DENEYİMİ
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II
ÖZEL EĞİTİM
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
G.K. SEÇ.I: TÜRK EĞİTİM TARİHİ
G.K SEÇ.I:ÖZGÜVEN GELİŞTİRME
G.K SEÇ.I:AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE
G.K SEÇ.I:TÜRKİYE´NİN SOSYAL YAPISI
G.K. SEÇ I:BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
G.K. SEÇ.I: OSMANLI PALEOGRAFYASI
G.K SEÇ.II:FELSEFE
G.K SEÇ.II:SOS. BİLG. EĞT. BİLGİSAYAR TEK. KULL.
G.K.SEÇ.II: OSMANLI DÖNEMİ DEMOKRASİ HAREKETLERİ
GK SEÇ III:KÜRESELLEŞME VE EĞİTİM
GK SEÇ III:TÜRK DIŞ POLİTİKASI
G.K.SEÇ.III:SOSYAL PROJE GELİŞTİRME
A. SEÇ.I: SİYASİ COĞRAFYA + + + +
A.SEÇ.I:SANAT VE ESTETİK
A.SEÇ.I:SOSYAL PSİKOLOJİ
A.SEÇ.I:CUMHURİYET DÖNEMİ DEMOKRASİ HAREKETLERİ
A.SEÇ.I: BİLGİ TOPLUMU VE EĞİTİM
A.SEÇ.I: ARKEOLOJİ
M.B SEÇ.I: SOSYAL BİLG. ÖĞRETİMİNDE BECERİ EĞİTİMİ
M.B SEÇ.I:SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI İNCELEMELERİ
M.B. SEÇ.II: VATANDAŞLIK EĞİTİMİ SEMİNERİ
M.B. SEÇ.II:DRAMA
A.SEÇ.II:ÇEVRE BİLİMİ
M.B. SEÇ I: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ
M.B SEÇ.I:MEDYA OKUR YAZARLIĞI DERS PROG.İNC.
A.SEÇ.I:ÇEVRE BİLİMİ + + + + +
M.B. SEÇMELİ II: TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE OKUL VE SINIF YÖNETİMİ
M.B SEÇ.III: HALK KÜLTÜRÜ DERS PROGRAMLARI İNC.
M.B SEÇ.III: İLKÖĞRETİM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATA. DERS.PRG.İNC
M.B.SEÇ.III: SOS.BİLG.EĞİT. ALTERNATİF ÖLÇ.DEĞERLENDİRME
A.SEÇ.II: SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ
A.SEÇ.II: EKONOMİ
A.SEÇ.II: ANTROPOLOJİ
A.SEÇ.II: GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI + + + + +
A.SEÇ.II: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE TARİHİN YER
A.SEÇ.II:ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ
A.SEÇ II:SORU SORMA BECERİSİ
A.SEÇ.II:SOS. BİLGİLERDE SOSYOLOJİK KON. ANALİZİ
A.SEÇ. II: OSMANLICA METİNLER
; ;