Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 6 7 5
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 0 0 0
PROJE 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 6 7 5
MANTIK VE DÜŞÜNCE 0 0 0
MESLEK ETİĞİ 0 0 0
EĞİTİM ETİĞİ 0 0 0
KAPİTALİZM KÜRESELLEŞME VE ETİK 0 0 0
EKOLOJİ VE ETİK 0 0 0
TIP ETİĞİ 0 0 0
POPÜLER KÜLTÜRDE ETİK 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ TARİHİ 0 0 0
BİLİM ETİĞİ 0 0 0
FELSEFİ DÜŞÜNCE 0 0 0
HUKUK VE ETİK 0 0 0
İŞ YAŞAMI VE ETİK 0 0 0
SANAT VE ETİK 0 0 0
SPOR ETİĞİ 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 6 7 5
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Y Y Y
PROJE Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 6 7 5
MANTIK VE DÜŞÜNCE Y Y Y
MESLEK ETİĞİ Y Y Y
EĞİTİM ETİĞİ Y Y Y
KAPİTALİZM KÜRESELLEŞME VE ETİK Y Y Y
EKOLOJİ VE ETİK Y Y Y
TIP ETİĞİ Y Y Y
POPÜLER KÜLTÜRDE ETİK Y Y Y
AHLAK FELSEFESİ TARİHİ Y Y Y
BİLİM ETİĞİ Y Y Y
FELSEFİ DÜŞÜNCE Y Y Y
HUKUK VE ETİK Y Y Y
İŞ YAŞAMI VE ETİK Y Y Y
SANAT VE ETİK Y Y Y
SPOR ETİĞİ Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 6 7 5
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
PROJE

Seçmeli Dersler

Ders 6 7 5
MANTIK VE DÜŞÜNCE
MESLEK ETİĞİ
EĞİTİM ETİĞİ
KAPİTALİZM KÜRESELLEŞME VE ETİK
EKOLOJİ VE ETİK
TIP ETİĞİ
POPÜLER KÜLTÜRDE ETİK
AHLAK FELSEFESİ TARİHİ
BİLİM ETİĞİ
FELSEFİ DÜŞÜNCE
HUKUK VE ETİK
İŞ YAŞAMI VE ETİK
SANAT VE ETİK
SPOR ETİĞİ
; ;