Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0
PROJE 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YEREL YÖNETİMLER 5 5 5 5 5 5 5
KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN SOSYO-KÜLTÜREL BOYUTLARI 0 0 0 0 0 0 0
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KAMU POLİTİKALARI 4 4 4 5 4 4 5
DOĞAL AFETLER VE ZARAR AZALTMA ÇALIŞMALARI 0 0 0 0 0 0 0
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİNDE PLANLAMA VE PROJELENDİRME 0 0 0 0 0 0 0
UZAKTAN ALGILAMA 0 0 0 0 0 0 0
KARŞILAŞTIRMALI KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0
ŞEHİR PLANLAMA 0 0 0 0 0 0 0
CBS İLE MEKANSAL ANALİZ 0 3 0 3 0 0 1
DEPREM TEHLİKE YÖNETİMİ 0 0 0 4 3 4 0
ÇEVRE SORUNLARI 4 4 5 5 5 5 4
MİKROBÖLGELENDİRME YÖNTEMLERİ 4 0 3 3 4 4 3
METROPOLİTEN PLANLAMA 4 5 4 5 3 5 5
AFET YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0
İMAR HUKUKU VE UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0
KENTLEŞME POLİTİKASI 0 0 0 0 0 0 0
KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN KURAMSAL TEMELLERİ 0 0 0 0 0 0 0
TÜRKİYE´DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Y Y Y Y Y Y Y
PROJE Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YEREL YÖNETİMLER Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN SOSYO-KÜLTÜREL BOYUTLARI Y Y Y Y Y Y Y
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KAMU POLİTİKALARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
DOĞAL AFETLER VE ZARAR AZALTMA ÇALIŞMALARI Y Y Y Y Y Y Y
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİNDE PLANLAMA VE PROJELENDİRME Y Y Y Y Y Y Y
UZAKTAN ALGILAMA Y Y Y Y Y Y Y
KARŞILAŞTIRMALI KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI Y Y Y Y Y Y Y
ŞEHİR PLANLAMA Y Y Y Y Y Y Y
CBS İLE MEKANSAL ANALİZ Y O Y O Y Y A
DEPREM TEHLİKE YÖNETİMİ Y Y Y Ç O Ç Y
ÇEVRE SORUNLARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
MİKROBÖLGELENDİRME YÖNTEMLERİ Ç Y O O Ç Ç O
METROPOLİTEN PLANLAMA Ç Ç Ç Ç O Ç Ç
AFET YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Y Y Y Y Y Y Y
İMAR HUKUKU VE UYGULAMALARI Y Y Y Y Y Y Y
KENTLEŞME POLİTİKASI Y Y Y Y Y Y Y
KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN KURAMSAL TEMELLERİ Y Y Y Y Y Y Y
TÜRKİYE´DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
PROJE

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YEREL YÖNETİMLER + + + + + + +
KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN SOSYO-KÜLTÜREL BOYUTLARI
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KAMU POLİTİKALARI + + + + + + +
DOĞAL AFETLER VE ZARAR AZALTMA ÇALIŞMALARI
MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİNDE PLANLAMA VE PROJELENDİRME
UZAKTAN ALGILAMA
KARŞILAŞTIRMALI KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI
ŞEHİR PLANLAMA
CBS İLE MEKANSAL ANALİZ + + +
DEPREM TEHLİKE YÖNETİMİ + + +
ÇEVRE SORUNLARI + + + + + + +
MİKROBÖLGELENDİRME YÖNTEMLERİ + + + + + +
METROPOLİTEN PLANLAMA + + + + + + +
AFET YÖNETİMİ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
İMAR HUKUKU VE UYGULAMALARI
KENTLEŞME POLİTİKASI
KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN KURAMSAL TEMELLERİ
TÜRKİYE´DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI
; ;