Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SEMİNER (DR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YETERLİLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLUMSAL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10
TÜRKİYE'DE YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMOKRASİ TEORİSİ 5 5 5 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 3 3 5 5 5
İMAR UYGULAMALARI VE SORUNLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİ:GELİŞİMİ VE SORUNLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KARŞILAŞTIRMALI ANAKENT YÖNETİM MODELLERİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0
KÜRESELLEŞME VE SİYASET 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
YÖNETİMDE AÇIKLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOSYAL DEĞİŞME VE BÜTÜNLEŞME 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4
KARŞILAŞTIRMALI YÖNETİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
KARŞILAŞTIRMALI DEMOKRATİKLEŞME 4 4 5 5 3 5 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK SİYASETİ 5 0 0 3 5 5 5 0 5 5
DOĞU YÖNETİM GELENEĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KENT KURAMLARI 4 4 4 5 4 4 4 5 4 0
TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ETİK KÜLTÜRÜ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK KÜLTÜR TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL YAKLAŞIMLAR 5 4 3 4 4 3 4 4 4 5
ANAYASACILIK HAREKETLERİ 2 0 3 3 0 3 0 4 4 5
TÜRKİYE’DE İDARİ REFORM 4 1 0 0 0 0 0 0 4 4
KAMU POLİTİKALARI ANALİZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KARŞILAŞTIRMALI SİYASET 5 5 0 5 5 5 5 5 0 5
DİN VE SİYASET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI 3 3 2 2 3 4 3 4 3 2
SİYASİ İLAHİYAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İBN HALDUN OKUMALARI 5 0 0 5 5 0 0 5 0 5
SİYASAL DÜŞÜNCE KLASİKLERİ OKUMALARI 5 0 0 0 5 5 0 5 0 5
İSLAM SİYASAL DÜŞÜNCE KLASİKLERİ OKUMALARI 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
KENT SOSYOLOJİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SEMİNER (DR) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YETERLİLİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TOPLUMSAL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10
TÜRKİYE'DE YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DEMOKRASİ TEORİSİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O Ç Ç Ç
İMAR UYGULAMALARI VE SORUNLARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİ:GELİŞİMİ VE SORUNLARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KARŞILAŞTIRMALI ANAKENT YÖNETİM MODELLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y
KÜRESELLEŞME VE SİYASET Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
YÖNETİMDE AÇIKLIK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SOSYAL DEĞİŞME VE BÜTÜNLEŞME Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
KARŞILAŞTIRMALI YÖNETİM Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ Ç Ç Ç Ç Ç O O O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
KARŞILAŞTIRMALI DEMOKRATİKLEŞME Ç Ç Ç Ç O Ç O Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK SİYASETİ Ç Y Y O Ç Ç Ç Y Ç Ç
DOĞU YÖNETİM GELENEĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KENT KURAMLARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y
TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ETİK KÜLTÜRÜ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK KÜLTÜR TARİHİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL YAKLAŞIMLAR Ç Ç O Ç Ç O Ç Ç Ç Ç
ANAYASACILIK HAREKETLERİ O Y O O Y O Y Ç Ç Ç
TÜRKİYE’DE İDARİ REFORM Ç A Y Y Y Y Y Y Ç Ç
KAMU POLİTİKALARI ANALİZİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KARŞILAŞTIRMALI SİYASET Ç Ç Y Ç Ç Ç Ç Ç Y Ç
DİN VE SİYASET Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI O O O O O Ç O Ç O O
SİYASİ İLAHİYAT Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İBN HALDUN OKUMALARI Ç Y Y Ç Ç Y Y Ç Y Ç
SİYASAL DÜŞÜNCE KLASİKLERİ OKUMALARI Ç Y Y Y Ç Ç Y Ç Y Ç
İSLAM SİYASAL DÜŞÜNCE KLASİKLERİ OKUMALARI Ç Y Y Y Y Y Y Ç Y Ç
KENT SOSYOLOJİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SEMİNER (DR)
TEZ ÇALIŞMASI
YETERLİLİK
TOPLUMSAL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10
TÜRKİYE'DE YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ
DEMOKRASİ TEORİSİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
İMAR UYGULAMALARI VE SORUNLARI
KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİ:GELİŞİMİ VE SORUNLARI
KARŞILAŞTIRMALI ANAKENT YÖNETİM MODELLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
KÜRESELLEŞME VE SİYASET + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
YÖNETİMDE AÇIKLIK
SOSYAL DEĞİŞME VE BÜTÜNLEŞME + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
KARŞILAŞTIRMALI YÖNETİM
TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
KARŞILAŞTIRMALI DEMOKRATİKLEŞME + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK SİYASETİ + + + + + + +
DOĞU YÖNETİM GELENEĞİ
KENT KURAMLARI + + + + + + + + +
TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE ETİK KÜLTÜRÜ
TÜRK KÜLTÜR TARİHİ
SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL YAKLAŞIMLAR + + + + + + + + + +
ANAYASACILIK HAREKETLERİ + + + + + + +
TÜRKİYE’DE İDARİ REFORM + + + +
KAMU POLİTİKALARI ANALİZİ
KARŞILAŞTIRMALI SİYASET + + + + + + + +
DİN VE SİYASET
KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI + + + + + + + + + +
SİYASİ İLAHİYAT
İBN HALDUN OKUMALARI + + + + +
SİYASAL DÜŞÜNCE KLASİKLERİ OKUMALARI + + + + +
İSLAM SİYASAL DÜŞÜNCE KLASİKLERİ OKUMALARI + + +
KENT SOSYOLOJİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
; ;