Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMİNER (YL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL YÖNETİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUAMELAT FIKHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İSLAM EKONOMİSİNİN TEMELLERİ 4 3 2 1 2 1 3 1 3 2 1 3
EKONOMİNİN TEMELLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İSLAM HUKUKUNUN TEMELLERİ (USUL-U FIKIH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İSLAM İKTİSADI TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR 4 3 5 3 3 2 5 2 3 3 5 4
İSLAMİ BANKACILIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İSLAMDA SOSYAL GÜVENLİK VE SİGORTACILIK 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3
İSLAM ÜLKELERİNDE EKONOMİK VE MALİ YAPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İKTİSAT FELSEFESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSMANLI´DAN CUMHURİYET´E TÜRK İKTİSAT DÜŞÜNCESİ´NİN GELİŞİMİ 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3
İSLAM TOPLUMUNUN SOSYO-KÜLTÜREL YAPISI 2 3 0 2 3 0 0 2 0 0 1 1

Zorunlu Dersler

Ders 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SEMİNER (YL) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL YÖNETİM Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MUAMELAT FIKHI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İSLAM EKONOMİSİNİN TEMELLERİ Ç O O A O A O A O O A O
EKONOMİNİN TEMELLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İSLAM HUKUKUNUN TEMELLERİ (USUL-U FIKIH) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İSLAM İKTİSADI TARİHİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR Ç O Ç O O O Ç O O O Ç Ç
İSLAMİ BANKACILIK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İSLAMDA SOSYAL GÜVENLİK VE SİGORTACILIK O O O O O O O O O O O O
İSLAM ÜLKELERİNDE EKONOMİK VE MALİ YAPI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İKTİSAT FELSEFESİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OSMANLI´DAN CUMHURİYET´E TÜRK İKTİSAT DÜŞÜNCESİ´NİN GELİŞİMİ O O O O O O O O O O O O
İSLAM TOPLUMUNUN SOSYO-KÜLTÜREL YAPISI O O Y O O Y Y O Y Y A A

Zorunlu Dersler

Ders 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SEMİNER (YL)
TEZ ÇALIŞMASI

Seçmeli Dersler

Ders 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL YÖNETİM
MUAMELAT FIKHI
İSLAM EKONOMİSİNİN TEMELLERİ + + + + + + + + + + + +
EKONOMİNİN TEMELLERİ
İSLAM HUKUKUNUN TEMELLERİ (USUL-U FIKIH)
İSLAM İKTİSADI TARİHİ
FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR + + + + + + + + + + + +
İSLAMİ BANKACILIK
İSLAMDA SOSYAL GÜVENLİK VE SİGORTACILIK + + + + + + + + + + + +
İSLAM ÜLKELERİNDE EKONOMİK VE MALİ YAPI
İKTİSAT FELSEFESİ
OSMANLI´DAN CUMHURİYET´E TÜRK İKTİSAT DÜŞÜNCESİ´NİN GELİŞİMİ + + + + + + + + + + + +
İSLAM TOPLUMUNUN SOSYO-KÜLTÜREL YAPISI + + + + + + +
; ;