Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SEMİNER (DR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAŞTIRMA METOTLARI 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 5
YETERLİLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
İSLAM İKTİSADININ KLASİK KAYNAKLARI 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3
İSLAM TİCARET HUKUKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIKHIN GENEL İLKELERİ (KAVAİD) 3 4 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1
MUKAYESELİ İKTİSADİ SİSTEMLER 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
İSLAMİ FİNANS 5 4 3 5 5 4 4 5 5 4 5 3
FİNANSAL ANALİZ 1 1 1 5 5 4 4 3 4 2 3 3
FİNANSAL EKONOMETRİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İSLAM’DA MÜLKİYET VE GELİR DAĞILIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İSLAMİ FİNANSAL ÜRÜNLER VE SÖZLEŞMELER 2 4 4 3 2 3 3 3 2 1 1 1
İSLAM POLİTİK EKONOMİSİ 1 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3
İSLAMİ FİNANSTA RİSK YÖNETİMİ 2 2 2 5 5 4 4 5 3 4 4 4
OSMANLI İKTİSAT TARİHİ 3 0 2 0 0 3 0 4 0 0 2 0
KATILIM BANKACILIĞI UYGULAMALARI 2 2 2 5 5 5 5 4 4 3 3 5
TEKAFÜL 2 2 2 4 5 5 5 4 5 3 3 4
İSLAMDA MALİ YAPI VE VERGİLENDİRME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SEMİNER (DR) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ARAŞTIRMA METOTLARI O O O O Ç O O O Ç O O Ç
YETERLİLİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
İSLAM İKTİSADININ KLASİK KAYNAKLARI Ç Ç O O Ç O Ç Ç O Ç Ç O
İSLAM TİCARET HUKUKU Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
FIKHIN GENEL İLKELERİ (KAVAİD) O Ç Ç O O O A O A A A A
MUKAYESELİ İKTİSADİ SİSTEMLER O Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
İSLAMİ FİNANS Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O
FİNANSAL ANALİZ A A A Ç Ç Ç Ç O Ç O O O
FİNANSAL EKONOMETRİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İSLAM’DA MÜLKİYET VE GELİR DAĞILIMI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İSLAMİ FİNANSAL ÜRÜNLER VE SÖZLEŞMELER O Ç Ç O O O O O O A A A
İSLAM POLİTİK EKONOMİSİ A O O O O O O O Ç O O O
İSLAMİ FİNANSTA RİSK YÖNETİMİ O O O Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç
OSMANLI İKTİSAT TARİHİ O Y O Y Y O Y Ç Y Y O Y
KATILIM BANKACILIĞI UYGULAMALARI O O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Ç
TEKAFÜL O O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Ç
İSLAMDA MALİ YAPI VE VERGİLENDİRME Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SEMİNER (DR)
TEZ ÇALIŞMASI
ARAŞTIRMA METOTLARI + + + + + + + + + + + +
YETERLİLİK

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
İSLAM İKTİSADININ KLASİK KAYNAKLARI + + + + + + + + + + + +
İSLAM TİCARET HUKUKU
FIKHIN GENEL İLKELERİ (KAVAİD) + + + + + + + + + + + +
MUKAYESELİ İKTİSADİ SİSTEMLER + + + + + + + + + + + +
İSLAMİ FİNANS + + + + + + + + + + + +
FİNANSAL ANALİZ + + + + + + + + + + + +
FİNANSAL EKONOMETRİ
İSLAM’DA MÜLKİYET VE GELİR DAĞILIMI
İSLAMİ FİNANSAL ÜRÜNLER VE SÖZLEŞMELER + + + + + + + + + + + +
İSLAM POLİTİK EKONOMİSİ + + + + + + + + + + + +
İSLAMİ FİNANSTA RİSK YÖNETİMİ + + + + + + + + + + + +
OSMANLI İKTİSAT TARİHİ + + + + +
KATILIM BANKACILIĞI UYGULAMALARI + + + + + + + + + + + +
TEKAFÜL + + + + + + + + + + + +
İSLAMDA MALİ YAPI VE VERGİLENDİRME
; ;