Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8
SAĞLIĞI DEĞERLENDİRME VE KLİNİK KARAR VERME 0 0 0 0 0 0 0 0
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ 0 0 5 4 2 0 0 0
BİLGİSAYAR UYGULAMALI BİYOİSTATİSTİK 0 0 0 0 0 0 0 0
PROJE 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
ACİL BAKIM HEMŞİRELİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİNE GİRİŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMPTOM YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0
HEMŞİRELİKTE KLİNİK UYGULAMALAR I 0 0 0 0 0 0 0 0
HEMŞİRELİKTE KLİNİK UYGULAMALAR II 0 0 0 0 0 0 0 0
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 4 4 4 4 4 4 4 4
EVDE BAKIM VE GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ 4 4 4 4 4 4 4 4
DOĞUM VE KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
AİLE PLANLAMASI VE DANIŞMANLIĞI 0 0 0 0 0 0 0 0
İNFERTİLİTE VE YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ HEMŞİRELİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 4 4 4 4 4 4 4 4
PERİNATOLOJİ HEMŞİRELİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
CERRAHİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
STOMA VE YARA BAKIM HEMŞİRELİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
HEMŞİRELİKTE SİSTEMATİK YAKLAŞIM 0 0 0 0 0 0 0 0
HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ 3 4 3 4 4 0 3 4
HEMŞİRELİKTE KAVRAM VE KURAM 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇOCUKTA CERRAHİ HASTALIKLAR VE BAKIMI 0 0 0 0 0 0 0 0
YENİDOĞAN VE BAKIMI 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇOCUKTA BESLENME 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇOCUKTA BÜYÜME VE GELİŞME 0 0 0 0 0 0 0 0
RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR VE KURAMLAR 0 0 0 0 0 0 0 0
PSİKONÖROBİYOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0
FİZYOPATOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
DİYABET HEMŞİRELİĞİ 3 2 2 4 4 0 0 3
KARDİYOLOJİ HEMŞİRELİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
GENEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0
KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİSİ HEMŞİRELİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ 4 4 4 4 4 4 4 4

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8
SAĞLIĞI DEĞERLENDİRME VE KLİNİK KARAR VERME Y Y Y Y Y Y Y Y
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Y Y Ç Ç O Y Y Y
BİLGİSAYAR UYGULAMALI BİYOİSTATİSTİK Y Y Y Y Y Y Y Y
PROJE Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y
ACİL BAKIM HEMŞİRELİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y
AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİNE GİRİŞ Y Y Y Y Y Y Y Y
SEMPTOM YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y
HEMŞİRELİKTE KLİNİK UYGULAMALAR I Y Y Y Y Y Y Y Y
HEMŞİRELİKTE KLİNİK UYGULAMALAR II Y Y Y Y Y Y Y Y
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
EVDE BAKIM VE GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
DOĞUM VE KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y
AİLE PLANLAMASI VE DANIŞMANLIĞI Y Y Y Y Y Y Y Y
İNFERTİLİTE VE YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ HEMŞİRELİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y
OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
PERİNATOLOJİ HEMŞİRELİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y
CERRAHİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y
STOMA VE YARA BAKIM HEMŞİRELİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y
HEMŞİRELİKTE SİSTEMATİK YAKLAŞIM Y Y Y Y Y Y Y Y
HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ O Ç O Ç Ç Y O Ç
HEMŞİRELİKTE KAVRAM VE KURAM Y Y Y Y Y Y Y Y
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y
ÇOCUKTA CERRAHİ HASTALIKLAR VE BAKIMI Y Y Y Y Y Y Y Y
YENİDOĞAN VE BAKIMI Y Y Y Y Y Y Y Y
ÇOCUKTA BESLENME Y Y Y Y Y Y Y Y
ÇOCUKTA BÜYÜME VE GELİŞME Y Y Y Y Y Y Y Y
RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y
PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR VE KURAMLAR Y Y Y Y Y Y Y Y
PSİKONÖROBİYOLOJİ Y Y Y Y Y Y Y Y
FİZYOPATOLOJİ Y Y Y Y Y Y Y Y
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y
ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y
DİYABET HEMŞİRELİĞİ O O O Ç Ç Y Y O
KARDİYOLOJİ HEMŞİRELİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y
GENEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y
KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİSİ HEMŞİRELİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8
SAĞLIĞI DEĞERLENDİRME VE KLİNİK KARAR VERME
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ + + +
BİLGİSAYAR UYGULAMALI BİYOİSTATİSTİK
PROJE

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
ACİL BAKIM HEMŞİRELİĞİ
AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİNE GİRİŞ
SEMPTOM YÖNETİMİ
HEMŞİRELİKTE KLİNİK UYGULAMALAR I
HEMŞİRELİKTE KLİNİK UYGULAMALAR II
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ + + + + + + + +
EVDE BAKIM VE GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ + + + + + + + +
DOĞUM VE KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
AİLE PLANLAMASI VE DANIŞMANLIĞI
İNFERTİLİTE VE YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ HEMŞİRELİĞİ
OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ + + + + + + + +
PERİNATOLOJİ HEMŞİRELİĞİ
CERRAHİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ
STOMA VE YARA BAKIM HEMŞİRELİĞİ
HEMŞİRELİKTE SİSTEMATİK YAKLAŞIM
HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ + + + + + + +
HEMŞİRELİKTE KAVRAM VE KURAM
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
ÇOCUKTA CERRAHİ HASTALIKLAR VE BAKIMI
YENİDOĞAN VE BAKIMI
ÇOCUKTA BESLENME
ÇOCUKTA BÜYÜME VE GELİŞME
RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ
PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR VE KURAMLAR
PSİKONÖROBİYOLOJİ
FİZYOPATOLOJİ
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ
DİYABET HEMŞİRELİĞİ + + + + + +
KARDİYOLOJİ HEMŞİRELİĞİ
GENEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİSİ HEMŞİRELİĞİ
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ + + + + + + + +
; ;