Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 9 11 10 8
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 4 0 0 0 0 0 3 0 4 0 3
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ 0 3 3 2 3 3 2 1 0 1 4
TIBBİ DOKÜMANTASYON I 5 4 4 2 4 0 5 4 0 0 4
YAZIŞMA TEKNİKLERİ 4 0 2 0 0 0 3 0 3 4 1
İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ 5 3 1 4 3 0 0 0 4 4 0
KLAVYE TEKNİKLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HASTALIKLAR BİLGİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOSYALAMA VE ARŞİV TEKNİKLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIBBİ TERMİNOLOJİ 4 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0
TIBBİ DOKÜMANTASYON II 5 4 4 4 3 4 4 3 0 4 2
HASTANE İDARESİ VE ORGANİZASYONU 5 3 0 0 5 2 0 0 0 0 5
TIBBİ SEKRETERLİK 4 1 3 4 2 2 3 3 0 4 2
HALKLA İLİŞKİLER 3 3 2 3 3 1 2 2 3 3 2
SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 3 4 3 3 4 4 3 3 0 4 0
İLETİŞİM VE ETİK 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 4
HALK SAĞLIĞI 4 4 0 0 3 0 4 4 4 0 4
BİYOİSTATİSTİK 3 3 0 2 2 0 0 0 0 1 0
İNGİLİZCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK DİLİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İŞYERİ EĞİTİMİ 4 3 4 0 3 0 0 0 5 0 0
İŞYERİ UYGULAMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 9 9 11 10 8 8
ÇEVRE EĞİTİMİ 4 1 3 3 2 4 4 3 1 3 4 1 0
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAĞLIK HİZMETLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 4 5 3 3 0 0 4 2 2 2 0
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 5 4 3 5 5 0 0 0 4 0 0
TOPLANTI YÖNETİMİ VE SUNU TEKNİKLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIP KÜTÜPANECİLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ VE STANDARTLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 0 0 0 0 4 0 0 5 4 0 0
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLK YARDIM 5 4 3 3 4 0 5 0 0 0 0
STRES VE KRİZ YÖNETİMİ 4 2 0 0 5 5 3 3 0 0 0
GENEL İŞLETME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVRANIŞ BİLİMLERİ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
MEDYA OKURYAZARLIĞI 0 0 0 1 0 0 3 0 1 1 2
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI 4 5 0 0 5 5 0 2 4 0 4
GİRİŞİMCİLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 9 11 10 8
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Ç Y Y Y Y Y O Y Ç Y O
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ Y O O O O O O A Y A Ç
TIBBİ DOKÜMANTASYON I Ç Ç Ç O Ç Y Ç Ç Y Y Ç
YAZIŞMA TEKNİKLERİ Ç Y O Y Y Y O Y O Ç A
İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Ç O A Ç O Y Y Y Ç Ç Y
KLAVYE TEKNİKLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
HASTALIKLAR BİLGİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DOSYALAMA VE ARŞİV TEKNİKLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TIBBİ TERMİNOLOJİ Ç O Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y
TIBBİ DOKÜMANTASYON II Ç Ç Ç Ç O Ç Ç O Y Ç O
HASTANE İDARESİ VE ORGANİZASYONU Ç O Y Y Ç O Y Y Y Y Ç
TIBBİ SEKRETERLİK Ç A O Ç O O O O Y Ç O
HALKLA İLİŞKİLER O O O O O A O O O O O
SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ O Ç O O Ç Ç O O Y Ç Y
İLETİŞİM VE ETİK Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y Ç
HALK SAĞLIĞI Ç Ç Y Y O Y Ç Ç Ç Y Ç
BİYOİSTATİSTİK O O Y O O Y Y Y Y A Y
İNGİLİZCE Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK DİLİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İŞYERİ EĞİTİMİ Ç O Ç Y O Y Y Y Ç Y Y
İŞYERİ UYGULAMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
STAJ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 9 9 11 10 8 8
ÇEVRE EĞİTİMİ Ç A O O O Ç Ç O A O Ç A Y
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SAĞLIK HİZMETLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ç Ç O O Y Y Ç O O O Y
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI Ç Ç O Ç Ç Y Y Y Ç Y Y
TOPLANTI YÖNETİMİ VE SUNU TEKNİKLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TIP KÜTÜPANECİLİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ VE STANDARTLARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Y Y Y Y Ç Y Y Ç Ç Y Y
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLK YARDIM Ç Ç O O Ç Y Ç Y Y Y Y
STRES VE KRİZ YÖNETİMİ Ç O Y Y Ç Ç O O Y Y Y
GENEL İŞLETME Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DAVRANIŞ BİLİMLERİ Y Y Y Y Y Y A Y Y A Ç
MEDYA OKURYAZARLIĞI Y Y Y A Y Y O Y A A O
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI Ç Ç Y Y Ç Ç Y O Ç Y Ç
GİRİŞİMCİLİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 9 11 10 8
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI + + + +
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ + + + + + + + + +
TIBBİ DOKÜMANTASYON I + + + + + + + +
YAZIŞMA TEKNİKLERİ + + + + + +
İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ + + + + + + +
KLAVYE TEKNİKLERİ
ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA
HASTALIKLAR BİLGİSİ
DOSYALAMA VE ARŞİV TEKNİKLERİ
TIBBİ TERMİNOLOJİ + + + +
TIBBİ DOKÜMANTASYON II + + + + + + + + + +
HASTANE İDARESİ VE ORGANİZASYONU + + + + +
TIBBİ SEKRETERLİK + + + + + + + + + +
HALKLA İLİŞKİLER + + + + + + + + + + +
SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ + + + + + + + + +
İLETİŞİM VE ETİK + + + + + + +
HALK SAĞLIĞI + + + + + + +
BİYOİSTATİSTİK + + + + +
İNGİLİZCE
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
TÜRK DİLİ
İŞYERİ EĞİTİMİ + + + + +
İŞYERİ UYGULAMASI
STAJ

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 9 9 11 10 8 8
ÇEVRE EĞİTİMİ + + + + + + + + + + + +
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
SAĞLIK HİZMETLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + +
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI + + + + + +
TOPLANTI YÖNETİMİ VE SUNU TEKNİKLERİ
TIP KÜTÜPANECİLİĞİ
SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ VE STANDARTLARI
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU + + +
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
İLK YARDIM + + + + + +
STRES VE KRİZ YÖNETİMİ + + + + + +
GENEL İŞLETME
DAVRANIŞ BİLİMLERİ + + +
MEDYA OKURYAZARLIĞI + + + + +
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI + + + + + + +
GİRİŞİMCİLİK
; ;