Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 2 2 3 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
HÜCRE YAPI VE FONKSİYONLARI 3 5 3 3 2 3 2 3 2 1 3 5 2 2 3 2 2 2 2
GENEL HİSTOLOJİ I 3 5 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2
GENEL EMBRİYOLOJİ 5 2 2 3 3 2 3 4 4 4 2 5 2 2 2 3 2 2 2
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMİNER (YL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 2 2 3 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ERKEK GENİTAL SİSTEM HİSTOLOJİSİ 2 3 2 2 3 5 3 5 5 5 3 3 2 2 2 3 2 2 3
DİŞİ GENİTAL SİSTEM HİSTOLOJİSİ 2 5 2 2 1 2 4 5 5 5 2 2 2 4 2 2 3 3 2
IŞIK MİKROSKOPİDE TEMEL TEKNİKLER 2 5 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MİKROSKOPLAR 3 5 5 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 1
ELEKTRON MİKROSKOPİK TEKNİKLER 3 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1
LABORATUVAR TEKNİKLERİ 5 1 5 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
MOLEKÜLER GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ 3 2 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1
TIBBİ TERMİNOLOJİ 2 3 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1
DİŞİ VE ERKEK ÜREME SİSTEMİ EMBRİYOLOJİSİ 2 2 3 2 2 5 5 5 5 1 1 2 3 1 2 2 2 1
GENEL HİSTOLOJİ II 5 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2
BİLİMSEL MAKALE VE TEZ YAZIMI 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1
DEPOLAMA, DONDURMA VE SAKLAMA YÖNTEMLERİ 3 3 3 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1
ÜREME FİZYOLOJİSİ VE ENDOKRİNOLOJİSİ 4 3 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 3 0 1
İNFERTİLİTE NEDENLERİ 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 4 2 5 1 1 1
İNFERTİLİTE GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ 3 2 2 2 1 1 1 1 0 0 5 4 1 5 1 2 1
IN VİTRO FERTİLİZASYON 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 5 5 4 5 4 2 2
MİKROMANİPLASYON TEKNİKLERİ 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2
İMMUN YANITTA HÜCRESEL MEKANİZMALAR 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1

Zorunlu Dersler

Ders 2 2 3 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
HÜCRE YAPI VE FONKSİYONLARI O Ç O O O O O O O A O Ç O O O O O O O
GENEL HİSTOLOJİ I O Ç O Ç O O O O O O O Ç O O O O O O O
GENEL EMBRİYOLOJİ Ç O O O O O O Ç Ç Ç O Ç O O O O O O O
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SEMİNER (YL) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 2 2 3 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ERKEK GENİTAL SİSTEM HİSTOLOJİSİ O O O O O Ç O Ç Ç Ç O O O O O O O O O
DİŞİ GENİTAL SİSTEM HİSTOLOJİSİ O Ç O O A O Ç Ç Ç Ç O O O Ç O O O O O
IŞIK MİKROSKOPİDE TEMEL TEKNİKLER O Ç O O A O A A A A A A A A A A A A
MİKROSKOPLAR O Ç Ç Ç A A A A A Ç A A A Ç A A A A
ELEKTRON MİKROSKOPİK TEKNİKLER O A A A A A A A Ç A A A O A A A A
LABORATUVAR TEKNİKLERİ Ç A Ç Ç O A O A A A A A A A Ç A A A A
MOLEKÜLER GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ O O O A A A A A Ç A A A O A A A A
TIBBİ TERMİNOLOJİ O O O A A O O O O O O O A A O A O A
DİŞİ VE ERKEK ÜREME SİSTEMİ EMBRİYOLOJİSİ O O O O O Ç Ç Ç Ç A A O O A O O O A
GENEL HİSTOLOJİ II Ç O O Ç O O O O O O O O O O O O O O O
BİLİMSEL MAKALE VE TEZ YAZIMI O A A A O A A A A A A A A A A O A A
DEPOLAMA, DONDURMA VE SAKLAMA YÖNTEMLERİ O O O A A O O A O A A O A A O O A
ÜREME FİZYOLOJİSİ VE ENDOKRİNOLOJİSİ Ç O O O O A O O O O A O O O O O O Y A
İNFERTİLİTE NEDENLERİ O A O A A O O O A O A A Ç O Ç A A A
İNFERTİLİTE GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ O O O O A A A A Y Y Ç Ç A Ç A O A
IN VİTRO FERTİLİZASYON A O O O O O O O O O O Ç Ç Ç Ç Ç O O
MİKROMANİPLASYON TEKNİKLERİ O O O O O A O O O O A O A A O O O
İMMUN YANITTA HÜCRESEL MEKANİZMALAR O A A A O A A A A A A A O O O A A

Zorunlu Dersler

Ders 2 2 3 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
HÜCRE YAPI VE FONKSİYONLARI + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
GENEL HİSTOLOJİ I + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
GENEL EMBRİYOLOJİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ
TEZ ÇALIŞMASI
SEMİNER (YL)

Seçmeli Dersler

Ders 2 2 3 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ERKEK GENİTAL SİSTEM HİSTOLOJİSİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
DİŞİ GENİTAL SİSTEM HİSTOLOJİSİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
IŞIK MİKROSKOPİDE TEMEL TEKNİKLER + + + + + + + + + + + + + + + + + +
MİKROSKOPLAR + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ELEKTRON MİKROSKOPİK TEKNİKLER + + + + + + + + + + + + + + + + +
LABORATUVAR TEKNİKLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
MOLEKÜLER GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + +
TIBBİ TERMİNOLOJİ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
DİŞİ VE ERKEK ÜREME SİSTEMİ EMBRİYOLOJİSİ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
GENEL HİSTOLOJİ II + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
BİLİMSEL MAKALE VE TEZ YAZIMI + + + + + + + + + + + + + + + + + +
DEPOLAMA, DONDURMA VE SAKLAMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + +
ÜREME FİZYOLOJİSİ VE ENDOKRİNOLOJİSİ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
İNFERTİLİTE NEDENLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
İNFERTİLİTE GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ + + + + + + + + + + + + + + +
IN VİTRO FERTİLİZASYON + + + + + + + + + + + + + + + + + +
MİKROMANİPLASYON TEKNİKLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + +
İMMUN YANITTA HÜCRESEL MEKANİZMALAR + + + + + + + + + + + + + + + + +
; ;