Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
İSLAM HUKUKUNUN TEMELLERİ (USUL-U FIKIH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EKONOMİNİN TEMELLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İSLAM İKTİSADI TARİHİ 5 5 3 3 3 4 4 2 3 3 4 2
İSLAM ÜLKELERİNDE EKONOMİK VE MALİ YAPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSMANLI´DAN CUMHURİYET´E TÜRK İKTİSAT DÜŞÜNCESİ´NİN GELİŞİMİ 3 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0
FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İSLAM EKONOMİSİNİN TEMELLERİ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
İSLAMDA SOSYAL GÜVENLİK VE SİGORTACILIK 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1
İSLAMİ BANKACILIK 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4
KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL YÖNETİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUAMELAT FIKHI 2 4 4 2 2 3 2 2 2 1 1 1
İSLAM TOPLUMUNUN SOSYO-KÜLTÜREL YAPISI 2 1 1 2 1 2 1 0 1 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
PROJE Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
İSLAM HUKUKUNUN TEMELLERİ (USUL-U FIKIH) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EKONOMİNİN TEMELLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İSLAM İKTİSADI TARİHİ Ç Ç O O O Ç Ç O O O Ç O
İSLAM ÜLKELERİNDE EKONOMİK VE MALİ YAPI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OSMANLI´DAN CUMHURİYET´E TÜRK İKTİSAT DÜŞÜNCESİ´NİN GELİŞİMİ O Y Ç Y Y Y Ç Y Y Y Y Y
FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İSLAM EKONOMİSİNİN TEMELLERİ O O O O O O O O O O O O
İSLAMDA SOSYAL GÜVENLİK VE SİGORTACILIK O O O O O O O O O A A A
İSLAMİ BANKACILIK Ç O Ç O Ç O Ç O Ç O Ç Ç
KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL YÖNETİM Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MUAMELAT FIKHI O Ç Ç O O O O O O A A A
İSLAM TOPLUMUNUN SOSYO-KÜLTÜREL YAPISI O A A O A O A Y A Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
PROJE

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
İSLAM HUKUKUNUN TEMELLERİ (USUL-U FIKIH)
EKONOMİNİN TEMELLERİ
İSLAM İKTİSADI TARİHİ + + + + + + + + + + + +
İSLAM ÜLKELERİNDE EKONOMİK VE MALİ YAPI
OSMANLI´DAN CUMHURİYET´E TÜRK İKTİSAT DÜŞÜNCESİ´NİN GELİŞİMİ + + +
FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR
İSLAM EKONOMİSİNİN TEMELLERİ + + + + + + + + + + + +
İSLAMDA SOSYAL GÜVENLİK VE SİGORTACILIK + + + + + + + + + + + +
İSLAMİ BANKACILIK + + + + + + + + + + + +
KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL YÖNETİM
MUAMELAT FIKHI + + + + + + + + + + + +
İSLAM TOPLUMUNUN SOSYO-KÜLTÜREL YAPISI + + + + + + + +
; ;