Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SAĞLIĞI DEĞERLENDİRME VE KLİNİK KARAR VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BİLGİSAYAR UYGULAMALI BİYOİSTATİSTİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ 0 0 0 5 0 0 4 0 4 0 1 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMİNER (YL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HEMŞİRELİKTE ETİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FİZYOPATOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CERRAHİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇOCUKTA BÜYÜME VE GELİŞME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇOCUKTA CERRAHİ HASTALIKLAR VE BAKIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOĞUM VE KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVDE BAKIM VE GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONSÜLTASYON VE LİYEZON PSİKİYATRİSİ HEMŞİRELİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR VE KURAMLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSİKONÖROBİYOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STOMA VE YARA BAKIM HEMŞİRELİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÜROJİNEKOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENİDOĞAN VE BAKIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMPTOM YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEMŞİRELİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE SOSYOLOJİK YAPISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEMŞİRELİK BAKIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİYOİSTATİSTİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİNE GİRİŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANA-ÇOCUK SAĞLIĞI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRELİĞİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRELİĞİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEMŞİRELİK SÜRECİNDE SİSTEMLERİN KURUMLARLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEMŞİRELİK BAKIMINDA İNOVASYON VE UYGULAMAYA YANSIMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMEL HEMŞİRELİK ESASLARI I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMEL HEMŞİRELİK ESASLARI II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ BAKIM VE ÖĞRETİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEMŞİRELİK BAKIMINDA İLERİ TEKNOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEKTÖRLER ARASI İŞBİRLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇOCUKTA FİZİKSEL SAĞLIĞI DEĞERLENDİRME 4 4 4 4 4 4 0 5 3 0 0 0 0 0 4
KADIN CİNSEL SAĞLIĞINA PROFESYONEL BAKIŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SAĞLIĞI DEĞERLENDİRME VE KLİNİK KARAR VERME Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
BİLGİSAYAR UYGULAMALI BİYOİSTATİSTİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Y Y Y Ç Y Y Ç Y Ç Y A Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SEMİNER (YL) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HEMŞİRELİKTE ETİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
FİZYOPATOLOJİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
CERRAHİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÇOCUKTA BÜYÜME VE GELİŞME Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÇOCUKTA CERRAHİ HASTALIKLAR VE BAKIMI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DOĞUM VE KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EVDE BAKIM VE GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KONSÜLTASYON VE LİYEZON PSİKİYATRİSİ HEMŞİRELİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR VE KURAMLAR Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
PSİKONÖROBİYOLOJİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
STOMA VE YARA BAKIM HEMŞİRELİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÜROJİNEKOLOJİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YENİDOĞAN VE BAKIMI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SEMPTOM YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
HEMŞİRELİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE SOSYOLOJİK YAPISI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
HEMŞİRELİK BAKIMI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
GENEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİYOİSTATİSTİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİNE GİRİŞ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ANA-ÇOCUK SAĞLIĞI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRELİĞİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRELİĞİ II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
HEMŞİRELİK SÜRECİNDE SİSTEMLERİN KURUMLARLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
HEMŞİRELİK BAKIMINDA İNOVASYON VE UYGULAMAYA YANSIMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEMEL HEMŞİRELİK ESASLARI I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEMEL HEMŞİRELİK ESASLARI II Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ BAKIM VE ÖĞRETİM Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
HEMŞİRELİK BAKIMINDA İLERİ TEKNOLOJİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SEKTÖRLER ARASI İŞBİRLİĞİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ÇOCUKTA FİZİKSEL SAĞLIĞI DEĞERLENDİRME Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Ç O Y Y Y Y Y Ç
KADIN CİNSEL SAĞLIĞINA PROFESYONEL BAKIŞ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SAĞLIĞI DEĞERLENDİRME VE KLİNİK KARAR VERME
BİLGİSAYAR UYGULAMALI BİYOİSTATİSTİK
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ + + + +
TEZ ÇALIŞMASI
SEMİNER (YL)

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HEMŞİRELİKTE ETİK
FİZYOPATOLOJİ
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II
CERRAHİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II
ÇOCUKTA BÜYÜME VE GELİŞME
ÇOCUKTA CERRAHİ HASTALIKLAR VE BAKIMI
DOĞUM VE KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II
EVDE BAKIM VE GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ
KONSÜLTASYON VE LİYEZON PSİKİYATRİSİ HEMŞİRELİĞİ
OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ
PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR VE KURAMLAR
PSİKONÖROBİYOLOJİ
RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ I
RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ II
STOMA VE YARA BAKIM HEMŞİRELİĞİ
ÜROJİNEKOLOJİ
YENİDOĞAN VE BAKIMI
SEMPTOM YÖNETİMİ
HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ I
HEMŞİRELİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE SOSYOLOJİK YAPISI
HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ II
HEMŞİRELİK BAKIMI
GENEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİYOİSTATİSTİK
AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİNE GİRİŞ
ANA-ÇOCUK SAĞLIĞI
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRELİĞİ I
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRELİĞİ II
ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ
HEMŞİRELİK SÜRECİNDE SİSTEMLERİN KURUMLARLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ
HEMŞİRELİK BAKIMINDA İNOVASYON VE UYGULAMAYA YANSIMASI
TEMEL HEMŞİRELİK ESASLARI I
TEMEL HEMŞİRELİK ESASLARI II
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ BAKIM VE ÖĞRETİM
HEMŞİRELİK BAKIMINDA İLERİ TEKNOLOJİ
SEKTÖRLER ARASI İŞBİRLİĞİ
ÇOCUKTA FİZİKSEL SAĞLIĞI DEĞERLENDİRME + + + + + + + + +
KADIN CİNSEL SAĞLIĞINA PROFESYONEL BAKIŞ
; ;