Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 1 2 3
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 5 5 2 2 4 4 2 2 3 3 3 3 5 5 0 0 0
SEMİNER (DR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YETERLİLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 1 2 3
İLKÇAĞ YUNAN FELSEFESİ 4 4 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 5 4 0
TÜRK KÜLTÜRÜ METİNLERİ VE FELSEFE I 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 1 1 0 0 0
DESCARTES 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 5 5 5 5 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFE METİNLERİ 4 4 5 5 5 5 1 1 2 2 4 4 5 5 5 5 4
TÜRKİYE’NİN SORUNLARI VE FELSEFE 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 1 3 3 1 3 3 2 3 2 2 3 2 5 2 2 5 2 2 5 5 5 5 5 5 0 0 0
AHLAK FELSEFESİ 5 5 5 5 4 4 2 2 4 4 2 2 5 5 0 0 0
TÜRK KÜLTÜRÜ METİNLERİ VE FELSEFE II 1 5 5 1 5 5 4 2 4 4 2 4 5 2 5 5 2 5 2 5 2 2 5 2 5 3 3 5 3 3 4 2 2 4 2 2 4 5 5 4 5 5 0 0 0
BATI DİLLERİNDE FELSEFE METİNLERİ 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 0 0 0
BİLİM TARİHİ METİNLERİ 5 5 4 4 5 5 5 5 3 3 2 2 5 5 0 0 0
KANT 5 5 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 5 5 0 0 0
HEIDEGGER ARAŞTIRMALARI 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ PROBLEMLERİ 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 0 0 5 5 0 0 0
KARL POPPER 5 5 5 5 4 4 0 0 3 3 0 0 5 5 0 0 0
YAŞAM FELSEFESİ 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALMAN İDEALİZMİ : HEGEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUHİDDİN İBN ARABİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTİK YUNAN’DA FELSEFE VE SİYASET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FARABİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 1 2 3
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ç Ç O O Ç Ç O O O O O O Ç Ç Y Y Y
SEMİNER (DR) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YETERLİLİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 1 2 3
İLKÇAĞ YUNAN FELSEFESİ Ç Ç O O O O A A A A O O O O Ç Ç Y
TÜRK KÜLTÜRÜ METİNLERİ VE FELSEFE I Ç Ç O O O O O O O O A A A A Y Y Y
DESCARTES Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O O O O O O O O O O O O O O Ç Ç Ç Ç Y Y Y
20. YÜZYIL FELSEFE METİNLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç A A O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
TÜRKİYE’NİN SORUNLARI VE FELSEFE Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç O Ç A O O A O O O O O O O O Ç O O Ç O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y
AHLAK FELSEFESİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç O O Ç Ç Y Y Y
TÜRK KÜLTÜRÜ METİNLERİ VE FELSEFE II A Ç Ç A Ç Ç Ç O Ç Ç O Ç Ç O Ç Ç O Ç O Ç O O Ç O Ç O O Ç O O Ç O O Ç O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y
BATI DİLLERİNDE FELSEFE METİNLERİ A A A A O O O O O O A A A A Y Y Y
BİLİM TARİHİ METİNLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O O Ç Ç Y Y Y
KANT Ç Ç Ç Ç O O O O Ç Ç O O Ç Ç Y Y Y
HEIDEGGER ARAŞTIRMALARI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y O O O O Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç Y Y Y
BİLİM FELSEFESİ PROBLEMLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O O Y Y Ç Ç Y Y Y
KARL POPPER Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y O O Y Y Ç Ç Y Y Y
YAŞAM FELSEFESİ Ç Ç Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ALMAN İDEALİZMİ : HEGEL Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MUHİDDİN İBN ARABİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ANTİK YUNAN’DA FELSEFE VE SİYASET Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
FARABİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 1 2 3
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + + + + + + + +
SEMİNER (DR)
TEZ ÇALIŞMASI
YETERLİLİK

Seçmeli Dersler

Ders 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 1 2 3
İLKÇAĞ YUNAN FELSEFESİ + + + + + + + + + + + + + + + +
TÜRK KÜLTÜRÜ METİNLERİ VE FELSEFE I + + + + + + + + + + + + + +
DESCARTES + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
20. YÜZYIL FELSEFE METİNLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + +
TÜRKİYE’NİN SORUNLARI VE FELSEFE + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
AHLAK FELSEFESİ + + + + + + + + + + + + + +
TÜRK KÜLTÜRÜ METİNLERİ VE FELSEFE II + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
BATI DİLLERİNDE FELSEFE METİNLERİ + + + + + + + + + + + + + +
BİLİM TARİHİ METİNLERİ + + + + + + + + + + + + + +
KANT + + + + + + + + + + + + + +
HEIDEGGER ARAŞTIRMALARI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
BİLİM FELSEFESİ PROBLEMLERİ + + + + + + + + + + + +
KARL POPPER + + + + + + + + + +
YAŞAM FELSEFESİ + +
ALMAN İDEALİZMİ : HEGEL
MUHİDDİN İBN ARABİ
ANTİK YUNAN’DA FELSEFE VE SİYASET
FARABİ
; ;