Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15
BEŞERİ COĞRAFYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 2 2 5 5 0 0 0
FİZİKİ COĞRAFYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 1 1 1
SEMİNER (YL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15
ARAZI KULLANIMININ PLANLAMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COĞRAFYA FELSEFESİ 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0
DOĞAL VE BEŞERİ ÇEVRE SORUNLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0
COĞRAFYADA TAHMİN YÖNTEMLERİ 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 0 0 0 0 5 5 5 5 3 3 0 0 2
JEOMORFOLOJİK HARİTA ANALİZLERİ 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
KIRSAL YERLEŞEMELERIN PLANLANMASI 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 2
KLİMATOLOJİ METODLARI 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2
ŞEHİRLEŞME VE ÇEVRE PROBLEMLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0
TÜRK COĞRAFYA TARIHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRKIYE KUVATERNER JEOMORFOLOJISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRKİYE TARIM COĞRAFYASI 3 3 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 0 1 0
TÜRKİYE’DE TARIMSAL ÜRETİM VE PAZARLAMA ŞARTLARI 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 0 0 0 0 0
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÖZEL KONULAR 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 1 1 1 1 4
BÖLGESEL COĞRAFYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4 0 0 0 0 0
CBS İLE PROJE HAZIRLAMA VE YÖNETİMİ 0 0 5 5 3 3 3 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŞEHİR COĞRAFYASI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 5 5
TÜRKİYE HİDROĞRAFYASI 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRKİYE’DE BİYOÇEŞİTLİLİK 4 4 3 3 4 4 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0
AKARSU JEOMORFOLOJİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAYISAL FOTOGRAMETRİ VE UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEKTONİK JEOMORFOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAYISAL FOTOGRAMETRİ VE UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15
BEŞERİ COĞRAFYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O O O O O O Ç Ç Y Y Y
FİZİKİ COĞRAFYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y O O O O O O A A A
SEMİNER (YL) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15
ARAZI KULLANIMININ PLANLAMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
COĞRAFYA FELSEFESİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç Ç Ç A A Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y
DOĞAL VE BEŞERİ ÇEVRE SORUNLARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ç Ç Y Y Y Y Y
COĞRAFYADA TAHMİN YÖNTEMLERİ O O O O O O O O Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Ç Ç Ç Ç O O Y Y O
JEOMORFOLOJİK HARİTA ANALİZLERİ O O O O A A A A O O O O A A A A A A A A A A A A A
KIRSAL YERLEŞEMELERIN PLANLANMASI Ç Ç O O Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y O O O O Y Y Y Y O
KLİMATOLOJİ METODLARI Ç Ç O O O O O O O O O O A A A A A A A A A A O O O
ŞEHİRLEŞME VE ÇEVRE PROBLEMLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ç Ç Y Y Y Y Y
TÜRK COĞRAFYA TARIHI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRKIYE KUVATERNER JEOMORFOLOJISI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRKİYE TARIM COĞRAFYASI O O O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O O O O Y A Y
TÜRKİYE’DE TARIMSAL ÜRETİM VE PAZARLAMA ŞARTLARI A A A A A A A A O O O O O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÖZEL KONULAR Ç Ç Ç Ç O O O O O O O O O O O O Ç Ç Ç Ç A A A A Ç
BÖLGESEL COĞRAFYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O O O O Ç Ç Ç Ç Y Y Y Y Y
CBS İLE PROJE HAZIRLAMA VE YÖNETİMİ Y Y Ç Ç O O O O Y Y Y Y O O Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ŞEHİR COĞRAFYASI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O O O O O O O O Ç Ç Ç O Ç Ç Ç
TÜRKİYE HİDROĞRAFYASI O O Y Y Y Y O O Y Y O O Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRKİYE’DE BİYOÇEŞİTLİLİK Ç Ç O O Ç Ç Y Y O O O O Y Y Y Y Y Y Ç Ç Y Y Y Y Y
AKARSU JEOMORFOLOJİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SAYISAL FOTOGRAMETRİ VE UYGULAMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEKTONİK JEOMORFOLOJİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SAYISAL FOTOGRAMETRİ VE UYGULAMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15
BEŞERİ COĞRAFYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
FİZİKİ COĞRAFYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
SEMİNER (YL)
TEZ ÇALIŞMASI

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15
ARAZI KULLANIMININ PLANLAMASI
COĞRAFYA FELSEFESİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
DOĞAL VE BEŞERİ ÇEVRE SORUNLARI + +
COĞRAFYADA TAHMİN YÖNTEMLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
JEOMORFOLOJİK HARİTA ANALİZLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
KIRSAL YERLEŞEMELERIN PLANLANMASI + + + + + + + + +
KLİMATOLOJİ METODLARI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ŞEHİRLEŞME VE ÇEVRE PROBLEMLERİ + +
TÜRK COĞRAFYA TARIHI
TÜRKIYE KUVATERNER JEOMORFOLOJISI
TÜRKİYE TARIM COĞRAFYASI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TÜRKİYE’DE TARIMSAL ÜRETİM VE PAZARLAMA ŞARTLARI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÖZEL KONULAR + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
BÖLGESEL COĞRAFYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
CBS İLE PROJE HAZIRLAMA VE YÖNETİMİ + + + + + + + +
ŞEHİR COĞRAFYASI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TÜRKİYE HİDROĞRAFYASI + + + + + +
TÜRKİYE’DE BİYOÇEŞİTLİLİK + + + + + + + + + + + +
AKARSU JEOMORFOLOJİSİ
SAYISAL FOTOGRAMETRİ VE UYGULAMALARI
TEKTONİK JEOMORFOLOJİ
SAYISAL FOTOGRAMETRİ VE UYGULAMALARI
; ;