Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SİYER VE MEĞÂZÎ KAYNAKLARI 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4
SEMİNER (DR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YETERLİLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10
HADİS TENKİT YÖNTEMLERİ 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 4
TARİHİN BİR KAYNAĞI OLARAK HADİS 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4
CİLT, HAT VE TEZHİP SANATI 3 3 2 2 2 3 1 3 1 3
EMEVİ TARİHİ 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4
ORTAÇAĞDA TÜRK İSLAM ŞEHİRCİLİĞİ 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3
SELÇUKLU SANATI TARİHİ 4 3 3 2 2 3 2 3 3 4
HZ. MUHAMMED DÖNEMİ 2 3 3 2 3 4 3 4 3 4
ABBÂSÎ TARİHİ 5 5 5 5 5 5 4 4 4 0
OSMANLI SANATI TARİHİ 4 3 3 3 2 4 0 3 2 4
İSLAM TARİHİNDE İRAN 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3
HULEFÂ-Yİ RÂŞİDÎN DÖNEMİ 3 3 3 4 3 3 2 4 2 4
İSLAM TARİHİ YAZIMINDA HRİSTİYAN KAYNAKLAR 3 3 3 4 3 3 3 2 2 5
OSMANLI PALEOGRAFYASI 4 3 2 3 2 3 1 0 2 3
MİNYATÜR VE EBRU SANATI 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4
MİNYATÜR VE EBRU EKOLLERİ 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4
ALEVİ VE BEKTAŞİ EDEBİYATI 3 3 2 2 4 4 3 3 4 4
DİVAN ŞİİRİ 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4
EDEBİ SANATLAR VE ISTILAHLAR 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
İRAN EDEBİYATINDA GAZEL: HAFIZ-I ŞİRAZİ VE SADİYİ ŞİRAZİ 3 3 3 4 4 4 3 4 5 4
İRAN EDEBİYATINDA MESNEVİ: MEVLANA VE MOLLA CAMİ 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4
METİN ŞERHİ VE ANALİZİ 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4
TASAVVUF TERMİNOLOJİSİ 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4
TASAVVUFİ ŞİİR ŞERHLERİ 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SİYER VE MEĞÂZÎ KAYNAKLARI O O O Ç Ç O O Ç O Ç
SEMİNER (DR) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YETERLİLİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10
HADİS TENKİT YÖNTEMLERİ O O Ç O O O Ç O Ç Ç Ç Ç O O O O O O Ç
TARİHİN BİR KAYNAĞI OLARAK HADİS Ç O Ç Ç O O Ç O O O Ç Ç Ç Ç O O O O Ç
CİLT, HAT VE TEZHİP SANATI O O O O O O A O A O
EMEVİ TARİHİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ORTAÇAĞDA TÜRK İSLAM ŞEHİRCİLİĞİ O O O O O O O Ç O O
SELÇUKLU SANATI TARİHİ Ç O O O O O O O O Ç
HZ. MUHAMMED DÖNEMİ O O O O O Ç O Ç O Ç
ABBÂSÎ TARİHİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y
OSMANLI SANATI TARİHİ Ç O O O O Ç Y O O Ç
İSLAM TARİHİNDE İRAN O O O O O O O O O O
HULEFÂ-Yİ RÂŞİDÎN DÖNEMİ O O O Ç O O O Ç O Ç
İSLAM TARİHİ YAZIMINDA HRİSTİYAN KAYNAKLAR O O O Ç O O O O O Ç
OSMANLI PALEOGRAFYASI Ç O O O O O A Y O O
MİNYATÜR VE EBRU SANATI O O O O O O O O O Ç
MİNYATÜR VE EBRU EKOLLERİ O O O O O O O O Ç Ç
ALEVİ VE BEKTAŞİ EDEBİYATI O O O O Ç Ç O O Ç Ç
DİVAN ŞİİRİ O O O O O Ç O O O Ç
EDEBİ SANATLAR VE ISTILAHLAR Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç
İRAN EDEBİYATINDA GAZEL: HAFIZ-I ŞİRAZİ VE SADİYİ ŞİRAZİ O O O Ç Ç Ç O Ç Ç Ç
İRAN EDEBİYATINDA MESNEVİ: MEVLANA VE MOLLA CAMİ O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
METİN ŞERHİ VE ANALİZİ Ç O O Ç Ç Ç O Ç O Ç
TASAVVUF TERMİNOLOJİSİ O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç
TASAVVUFİ ŞİİR ŞERHLERİ O Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç Ç

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SİYER VE MEĞÂZÎ KAYNAKLARI + + + + + + + + + +
SEMİNER (DR)
TEZ ÇALIŞMASI
YETERLİLİK

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10
HADİS TENKİT YÖNTEMLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TARİHİN BİR KAYNAĞI OLARAK HADİS + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
CİLT, HAT VE TEZHİP SANATI + + + + + + + + + +
EMEVİ TARİHİ + + + + + + + + + +
ORTAÇAĞDA TÜRK İSLAM ŞEHİRCİLİĞİ + + + + + + + + + +
SELÇUKLU SANATI TARİHİ + + + + + + + + + +
HZ. MUHAMMED DÖNEMİ + + + + + + + + + +
ABBÂSÎ TARİHİ + + + + + + + + +
OSMANLI SANATI TARİHİ + + + + + + + + +
İSLAM TARİHİNDE İRAN + + + + + + + + + +
HULEFÂ-Yİ RÂŞİDÎN DÖNEMİ + + + + + + + + + +
İSLAM TARİHİ YAZIMINDA HRİSTİYAN KAYNAKLAR + + + + + + + + + +
OSMANLI PALEOGRAFYASI + + + + + + + + +
MİNYATÜR VE EBRU SANATI + + + + + + + + + +
MİNYATÜR VE EBRU EKOLLERİ + + + + + + + + + +
ALEVİ VE BEKTAŞİ EDEBİYATI + + + + + + + + + +
DİVAN ŞİİRİ + + + + + + + + + +
EDEBİ SANATLAR VE ISTILAHLAR + + + + + + + + + +
İRAN EDEBİYATINDA GAZEL: HAFIZ-I ŞİRAZİ VE SADİYİ ŞİRAZİ + + + + + + + + + +
İRAN EDEBİYATINDA MESNEVİ: MEVLANA VE MOLLA CAMİ + + + + + + + + + +
METİN ŞERHİ VE ANALİZİ + + + + + + + + + +
TASAVVUF TERMİNOLOJİSİ + + + + + + + + + +
TASAVVUFİ ŞİİR ŞERHLERİ + + + + + + + + + +
; ;