Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
SANAT TARİHİ YÖNTEM VE TERMİNOLOJİSİ 5 3 4 1 4 0 3 0 3 2 5
TEKNİK RESİM VE RÖLÖVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK DİLİ 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
SANAT TARİHİNE GİRİŞ 4 2 1 3 4 0 2 0 3 4 3
ANADOLU ÖNCESİ TÜRK SANATI 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 5
MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ 3 4 4 3 4 4 1 1 1 3 5
ERKEN İSLAM SANATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK SÜSLEME SANATLARI 5 4 3 2 4 0 3 0 3 3 5
BELGELEME VE FOTOĞRAFÇILIK 3 5 4 3 4 5 4 5 5 2 5
BİZANS MİMARİSİ 5 5 5 4 5 1 3 5 1 5 5
İNGİLİZCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORTAÇAĞ AVRUPA SANATI 5 5 4 4 3 5 3 0 0 2 4
ORTAÇAĞ İSLAM SANATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANADOLU BEYLİKLERİ DÖNEMİ MİMARİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVRUPA SANATI 5 4 5 5 5 1 5 2 0 3 5
BİZANS RESİM VE EL SANATLARI 5 5 4 4 5 2 5 3 2 4 4
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSMANLI KİTABELERİ 5 0 0 4 4 0 4 0 0 4 3
ERKEN OSMANLI MİMARİSİ 5 4 4 5 5 2 5 5 4 5 5
TÜRK KİTAP KÜLTÜRÜ VE SANATLARI 5 4 5 4 1 4 2 5 2 5 5
İSLAM RESİM SANATI 4 4 2 4 5 0 2 0 5 0 5
KLASİK OSMANLI MİMARİSİ 5 5 5 4 3 2 4 1 5 5 5
TÜRK - İSLAM EL SANATLARI 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5
OSMANLI RESİM SANATI 4 5 2 4 5 1 0 5 1 1 5
BİTİRME ÇALIŞMASI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
ENDÜLÜS SANATI 3 4 3 2 4 0 3 0 0 4 3
ANADOLU SELÇUKLU VE BEYLİKLER DÖNEMİ MEDRESELERİ 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5
OSMANLI KÜLTÜR TARİHİ 2 5 4 5 5 5 0 5 5 4 4
ESKİ MISIR SANATI 5 5 2 3 4 2 4 1 0 1 5
BALKANLARDA TÜRK SANATI 5 4 4 5 5 1 2 3 0 3 5
ANADOLU SELÇUKLU VE BEYLİKLER DÖNEMİ HANLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARKEOLOJİK KAZILARDA YÖN VE BELGELEME 5 5 5 4 3 4 2 5 1 3 5
TÜRK HALI SANATI 5 4 5 5 3 1 5 5 2 5 5
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 3 5 5 2 3 5 4 5 5 4 5
OSMANLI EPİGRAFİSİ 3 5 4 3 1 1 4 5 3 3 5
İSTANBUL SEMİNERİ 4 5 5 4 5 4 5 1 5 4 5
ANTİK ANADOLU KENTLERİ 5 5 3 4 5 1 3 5 3 5 5
TÜRK ÇİNİ SANATI 5 5 4 5 5 1 4 0 0 2 5
GREKÇEYE GİRİŞ 3 5 1 3 5 0 5 0 0 3 5
KORUMA VE ONARIM 0 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
TÜRK TÜRBE MİMARİSİ 5 3 5 4 5 3 5 5 5 5 5
GEÇ DÖNEM OSMANLI MİMARİSİ 5 5 4 5 5 2 5 0 0 4 5
MODERN SANAT AKIMLARI 5 5 5 5 3 3 5 0 5 3 5
MÜZECİLİK 2 5 5 3 1 5 4 5 5 5 5
FELSEFE VE SANAT 1 5 2 4 2 4 3 4 3 4 3
TÜRK SU MİMARİSİ 5 5 2 5 5 2 5 2 5 5 5
LATİNCEYE GİRİŞ 1 5 4 3 3 4 4 1 4 4 4
ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI 3 5 4 5 2 5 4 1 5 1 5
NÜMİZMATİK 5 4 2 2 5 1 3 5 3 1 5
OSMANLI KÖŞK VE KASIRLARI 3 5 5 4 5 1 4 5 4 2 5
TÜRK HAT SANATI 5 5 2 3 3 0 2 4 1 1 5
BATILILAŞMA DÖNEMİ TÜRK RESİM SANATI 4 5 4 5 5 5 3 1 5 5 5

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
SANAT TARİHİ YÖNTEM VE TERMİNOLOJİSİ Ç O Ç A Ç Y O Y O O Ç
TEKNİK RESİM VE RÖLÖVE Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK DİLİ A Y Y O Y Y Y Y Y Y Y
SANAT TARİHİNE GİRİŞ Ç O A O Ç Y O Y O Ç O
ANADOLU ÖNCESİ TÜRK SANATI Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç
MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ O Ç Ç O Ç Ç A A A O Ç
ERKEN İSLAM SANATI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK SÜSLEME SANATLARI Ç Ç O O Ç Y O Y O O Ç
BELGELEME VE FOTOĞRAFÇILIK O Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç O Ç
BİZANS MİMARİSİ Ç Ç Ç Ç Ç A O Ç A Ç Ç
İNGİLİZCE Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ O Y Y O O Y O Y Y O Y
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Ç
ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ORTAÇAĞ AVRUPA SANATI Ç Ç Ç Ç O Ç O Y Y O Ç
ORTAÇAĞ İSLAM SANATI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLER Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ANADOLU BEYLİKLERİ DÖNEMİ MİMARİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
AVRUPA SANATI Ç Ç Ç Ç Ç A Ç O Y O Ç
BİZANS RESİM VE EL SANATLARI Ç Ç Ç Ç Ç O Ç O O Ç Ç
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OSMANLI KİTABELERİ Ç Y Y Ç Ç Y Ç Y Y Ç O
ERKEN OSMANLI MİMARİSİ Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç
TÜRK KİTAP KÜLTÜRÜ VE SANATLARI Ç Ç Ç Ç A Ç O Ç O Ç Ç
İSLAM RESİM SANATI Ç Ç O Ç Ç Y O Y Ç Y Ç
KLASİK OSMANLI MİMARİSİ Ç Ç Ç Ç O O Ç A Ç Ç Ç
TÜRK - İSLAM EL SANATLARI Ç Ç Ç Ç Ç A Ç A Ç Ç Ç
OSMANLI RESİM SANATI Ç Ç O Ç Ç A Y Ç A A Ç
BİTİRME ÇALIŞMASI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
ENDÜLÜS SANATI O Ç O O Ç Y O Y Y Ç O
ANADOLU SELÇUKLU VE BEYLİKLER DÖNEMİ MEDRESELERİ O Ç O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
OSMANLI KÜLTÜR TARİHİ O Ç Ç Ç Ç Ç Y Ç Ç Ç Ç
ESKİ MISIR SANATI Ç Ç O O Ç O Ç A Y A Ç
BALKANLARDA TÜRK SANATI Ç Ç Ç Ç Ç A O O Y O Ç
ANADOLU SELÇUKLU VE BEYLİKLER DÖNEMİ HANLARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ARKEOLOJİK KAZILARDA YÖN VE BELGELEME Ç Ç Ç Ç O Ç O Ç A O Ç
TÜRK HALI SANATI Ç Ç Ç Ç O A Ç Ç O Ç Ç
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM O Ç Ç O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç
OSMANLI EPİGRAFİSİ O Ç Ç O A A Ç Ç O O Ç
İSTANBUL SEMİNERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç A Ç Ç Ç
ANTİK ANADOLU KENTLERİ Ç Ç O Ç Ç A O Ç O Ç Ç
TÜRK ÇİNİ SANATI Ç Ç Ç Ç Ç A Ç Y Y O Ç
GREKÇEYE GİRİŞ O Ç A O Ç Y Ç Y Y O Ç
KORUMA VE ONARIM Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
TÜRK TÜRBE MİMARİSİ Ç O Ç Ç Ç O Ç Ç Ç Ç Ç
GEÇ DÖNEM OSMANLI MİMARİSİ Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Y Y Ç Ç
MODERN SANAT AKIMLARI Ç Ç Ç Ç O O Ç Y Ç O Ç
MÜZECİLİK O Ç Ç O A Ç Ç Ç Ç Ç Ç
FELSEFE VE SANAT A Ç O Ç O Ç O Ç O Ç O
TÜRK SU MİMARİSİ Ç Ç O Ç Ç O Ç O Ç Ç Ç
LATİNCEYE GİRİŞ A Ç Ç O O Ç Ç A Ç Ç Ç
ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI O Ç Ç Ç O Ç Ç A Ç A Ç
NÜMİZMATİK Ç Ç O O Ç A O Ç O A Ç
OSMANLI KÖŞK VE KASIRLARI O Ç Ç Ç Ç A Ç Ç Ç O Ç
TÜRK HAT SANATI Ç Ç O O O Y O Ç A A Ç
BATILILAŞMA DÖNEMİ TÜRK RESİM SANATI Ç Ç Ç Ç Ç Ç O A Ç Ç Ç

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
SANAT TARİHİ YÖNTEM VE TERMİNOLOJİSİ + + + + + + + + +
TEKNİK RESİM VE RÖLÖVE
TÜRK DİLİ + +
SANAT TARİHİNE GİRİŞ + + + + + + + + +
ANADOLU ÖNCESİ TÜRK SANATI + + + + + + + + + + +
MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ + + + + + + + + + + +
ERKEN İSLAM SANATI
TÜRK SÜSLEME SANATLARI + + + + + + + + +
BELGELEME VE FOTOĞRAFÇILIK + + + + + + + + + + +
BİZANS MİMARİSİ + + + + + + + + + + +
İNGİLİZCE
OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ + + + + +
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ +
ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ
ORTAÇAĞ AVRUPA SANATI + + + + + + + + +
ORTAÇAĞ İSLAM SANATI
OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLER
ANADOLU BEYLİKLERİ DÖNEMİ MİMARİSİ
AVRUPA SANATI + + + + + + + + + +
BİZANS RESİM VE EL SANATLARI + + + + + + + + + + +
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI
OSMANLI KİTABELERİ + + + + + +
ERKEN OSMANLI MİMARİSİ + + + + + + + + + + +
TÜRK KİTAP KÜLTÜRÜ VE SANATLARI + + + + + + + + + + +
İSLAM RESİM SANATI + + + + + + + +
KLASİK OSMANLI MİMARİSİ + + + + + + + + + + +
TÜRK - İSLAM EL SANATLARI + + + + + + + + + + +
OSMANLI RESİM SANATI + + + + + + + + + +
BİTİRME ÇALIŞMASI + + + + + + + + + + +

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
ENDÜLÜS SANATI + + + + + + + +
ANADOLU SELÇUKLU VE BEYLİKLER DÖNEMİ MEDRESELERİ + + + + + + + + + + +
OSMANLI KÜLTÜR TARİHİ + + + + + + + + + +
ESKİ MISIR SANATI + + + + + + + + + +
BALKANLARDA TÜRK SANATI + + + + + + + + + +
ANADOLU SELÇUKLU VE BEYLİKLER DÖNEMİ HANLARI
ARKEOLOJİK KAZILARDA YÖN VE BELGELEME + + + + + + + + + + +
TÜRK HALI SANATI + + + + + + + + + + +
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM + + + + + + + + + + +
OSMANLI EPİGRAFİSİ + + + + + + + + + + +
İSTANBUL SEMİNERİ + + + + + + + + + + +
ANTİK ANADOLU KENTLERİ + + + + + + + + + + +
TÜRK ÇİNİ SANATI + + + + + + + + +
GREKÇEYE GİRİŞ + + + + + + + +
KORUMA VE ONARIM + + + + + + + + + +
TÜRK TÜRBE MİMARİSİ + + + + + + + + + + +
GEÇ DÖNEM OSMANLI MİMARİSİ + + + + + + + + +
MODERN SANAT AKIMLARI + + + + + + + + + +
MÜZECİLİK + + + + + + + + + + +
FELSEFE VE SANAT + + + + + + + + + + +
TÜRK SU MİMARİSİ + + + + + + + + + + +
LATİNCEYE GİRİŞ + + + + + + + + + + +
ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI + + + + + + + + + + +
NÜMİZMATİK + + + + + + + + + + +
OSMANLI KÖŞK VE KASIRLARI + + + + + + + + + + +
TÜRK HAT SANATI + + + + + + + + + +
BATILILAŞMA DÖNEMİ TÜRK RESİM SANATI + + + + + + + + + + +
; ;