Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 7 12
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 5 5 3 4 5 0 4 0 4 3 0 5
YAŞAM BOYU EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 5 0 4 5 0 5 3 3 5 3 3 0
YAŞAM BOYU ÖĞRENME: TEORİ VE PERSPEKTİF 5 0 4 5 0 5 3 4 5 3 3 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMİNER (YL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 7 12
İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 5 0 4 5 0 5 3 4 5 3 3 0
KARŞILAŞTIRMALI YAYGIN EĞİTİM 5 0 4 5 0 5 3 4 5 3 3 0
MESLEKİ TEKNİK VE HALK EĞİTİMİ 5 0 4 5 0 5 3 3 0 3 3 0
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ’NDE YAŞAM BOYU EĞİTİMİN YÖNETİ 5 0 4 5 0 5 3 4 5 3 3 0
YETİŞKİN EĞİTİMİNDE ÖZEL EĞİTİM 5 0 4 5 0 5 3 3 5 3 3 0
PROJE KÜLTÜRÜ VE YÖNETİMİ 5 0 4 5 0 5 3 4 0 3 3 0
YETİŞKİN EĞİTİMİNDE ÖĞRENME-ÖĞRETME 5 0 4 5 0 5 3 4 5 3 3 0
YAŞAM BOYU EĞİTİMDE BİLGİ YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA NİTEL YÖNTEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YAŞAM BOYU ÖĞRENMEDE SERBEST ZAMAN EĞİTİMİ 3 3 3 3 3 4 5 4 5 4 4 3
KADIN EĞİTİMİNDE YAŞAM BOYU ÖĞRENME 5 4 5 4 4 5 3 5 3 3 5 3
YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4
HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI GELİŞTİRME 4 3 0 2 0 4 2 2 3 1 0 1
NİCEL ARAŞTIRMALARDA VERİ ANALİZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 7 12
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ç Ç O Ç Ç Y Ç Y Ç O Y Ç
YAŞAM BOYU EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Ç Y Ç Ç Y Ç O O Ç O O Y
YAŞAM BOYU ÖĞRENME: TEORİ VE PERSPEKTİF Ç Y Ç Ç Y Ç O Ç Ç O O Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SEMİNER (YL) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 7 12
İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ Ç Y Ç Ç Y Ç O Ç Ç O O Y
KARŞILAŞTIRMALI YAYGIN EĞİTİM Ç Y Ç Ç Y Ç O Ç Ç O O Y
MESLEKİ TEKNİK VE HALK EĞİTİMİ Ç Y Ç Ç Y Ç O O Y O O Y
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ’NDE YAŞAM BOYU EĞİTİMİN YÖNETİ Ç Y Ç Ç Y Ç O Ç Ç O O Y
YETİŞKİN EĞİTİMİNDE ÖZEL EĞİTİM Ç Y Ç Ç Y Ç O O Ç O O Y
PROJE KÜLTÜRÜ VE YÖNETİMİ Ç Y Ç Ç Y Ç O Ç Y O O Y
YETİŞKİN EĞİTİMİNDE ÖĞRENME-ÖĞRETME Ç Y Ç Ç Y Ç O Ç Ç O O Y
YAŞAM BOYU EĞİTİMDE BİLGİ YÖNETİMİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA NİTEL YÖNTEMLER Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YAŞAM BOYU ÖĞRENMEDE SERBEST ZAMAN EĞİTİMİ O O O O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç O
KADIN EĞİTİMİNDE YAŞAM BOYU ÖĞRENME Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç O O Ç O
YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI Ç O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI GELİŞTİRME Ç O Y O Y Ç O O O A Y A
NİCEL ARAŞTIRMALARDA VERİ ANALİZİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 7 12
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + + +
YAŞAM BOYU EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME + + + + + + + + +
YAŞAM BOYU ÖĞRENME: TEORİ VE PERSPEKTİF + + + + + + + + +
TEZ ÇALIŞMASI
SEMİNER (YL)

Seçmeli Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 7 12
İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ + + + + + + + + +
KARŞILAŞTIRMALI YAYGIN EĞİTİM + + + + + + + + +
MESLEKİ TEKNİK VE HALK EĞİTİMİ + + + + + + + +
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ’NDE YAŞAM BOYU EĞİTİMİN YÖNETİ + + + + + + + + +
YETİŞKİN EĞİTİMİNDE ÖZEL EĞİTİM + + + + + + + + +
PROJE KÜLTÜRÜ VE YÖNETİMİ + + + + + + + +
YETİŞKİN EĞİTİMİNDE ÖĞRENME-ÖĞRETME + + + + + + + + +
YAŞAM BOYU EĞİTİMDE BİLGİ YÖNETİMİ
EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA NİTEL YÖNTEMLER
YAŞAM BOYU ÖĞRENMEDE SERBEST ZAMAN EĞİTİMİ + + + + + + + + + + + +
KADIN EĞİTİMİNDE YAŞAM BOYU ÖĞRENME + + + + + + + + + + + +
YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI + + + + + + + + + + + +
HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI GELİŞTİRME + + + + + + + + +
NİCEL ARAŞTIRMALARDA VERİ ANALİZİ
; ;