Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
MİKRO EKONOMİK TEORİ I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
MAKRO EKONOMİK TEORİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAKROEKONOMİK TEORİ II 0 0 2 2 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 3 3
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 5 5 0 0 0 0 3 3 3 3
SEMİNER (YL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MICROECONOMIC THEORY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONETARY THEORY AND POLICY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAKROECONOMIC THEORY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERNATIONAL MONETARY ECONOMICS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10
İKTİSADİ İSTATİSTİKLER 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 3 3 1 1 5 5 4 4
MATEMATİKSEL YÖNTEMLER 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
PARA TEORİSİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
MİKROEKONOMİK TEORİ II 3 3 2 2 4 4 2 2 5 5 2 2 3 3 2 2 4 4 3 3
İKTİSADİ BÜYÜME TEORİLERİ 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 2 2 3 3 2 2 4 4
TOPLUM,DEVLET VE EKONOMİ 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 5 5 4 4 1 1 5 5
OSMANLI İKTİSADI 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4
EKONOMETRİK TEORİ 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 3 4 4 5 5 4 4
PARA POLİTİKASI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
KAMU EKONOMİSİ 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 5 5 4 4 1 1 5 5
İKTİSADİ DOKTRİNLER 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 5 5
ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASI 5 5 1 1 2 2 2 2 3 3 5 5 4 4 4 4 2 2 5 5
ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5
INTERNATIONAL ECONOMICS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
MİKRO EKONOMİK TEORİ I Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
MAKRO EKONOMİK TEORİ I Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MAKROEKONOMİK TEORİ II Y Y O O Y Y O O Y Y A A Y Y O O Y Y O O
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ O O Y Y Y Y Y Y O O Ç Ç Y Y Y Y O O O O
SEMİNER (YL) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MICROECONOMIC THEORY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MONETARY THEORY AND POLICY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MAKROECONOMIC THEORY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
INTERNATIONAL MONETARY ECONOMICS Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10
İKTİSADİ İSTATİSTİKLER O O O O O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O A A Ç Ç Ç Ç
MATEMATİKSEL YÖNTEMLER Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
PARA TEORİSİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
MİKROEKONOMİK TEORİ II O O O O Ç Ç O O Ç Ç O O O O O O Ç Ç O O
İKTİSADİ BÜYÜME TEORİLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O O O O Ç Ç
TOPLUM,DEVLET VE EKONOMİ Ç Ç A A A A A A A A O O Ç Ç Ç Ç A A Ç Ç
OSMANLI İKTİSADI O O O O O O O O O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
EKONOMETRİK TEORİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç
PARA POLİTİKASI Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
KAMU EKONOMİSİ O O O O O O O O O O O O Ç Ç Ç Ç A A Ç Ç
İKTİSADİ DOKTRİNLER Ç Ç A A Y Y A A Y Y Ç Ç Ç Ç Ç Ç Y Y Ç Ç
ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASI Ç Ç A A O O O O O O Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç
ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
INTERNATIONAL ECONOMICS Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
MİKRO EKONOMİK TEORİ I + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
MAKRO EKONOMİK TEORİ I
MAKROEKONOMİK TEORİ II + + + + + + + + + +
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ + + + + + + + + + +
SEMİNER (YL)
TEZ ÇALIŞMASI
MICROECONOMIC THEORY
MONETARY THEORY AND POLICY
MAKROECONOMIC THEORY
INTERNATIONAL MONETARY ECONOMICS

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10
İKTİSADİ İSTATİSTİKLER + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
MATEMATİKSEL YÖNTEMLER + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
PARA TEORİSİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
MİKROEKONOMİK TEORİ II + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
İKTİSADİ BÜYÜME TEORİLERİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TOPLUM,DEVLET VE EKONOMİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
OSMANLI İKTİSADI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
EKONOMETRİK TEORİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
PARA POLİTİKASI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
KAMU EKONOMİSİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
İKTİSADİ DOKTRİNLER + + + + + + + + + + + + + +
ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
INTERNATIONAL ECONOMICS
; ;