Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 5 0 2 2 3 5 2 2 2 5
SEMİNER (DR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YETERLİLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
DÜNYA POLİTİKALARINDA ORTA ASYA VE KAFKASYA 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 4 4 1 1 1 1 5 5
TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 4 4 5 3 3 3 2 2 3 4
POSTCOLONIAL STUDIES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİPLOMASİ KURAMLARI VE UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEACE AND CONFLICT IN INTERNATIONAL POLITICS 3 1 1 2 1 2 2 1 1 2
ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE DEVLET-İÇİ ÇATIŞMALAR 5 4 4 4 5 4 4 5 3 4
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME SÜREÇLERİ 4 4 5 2 1 3 1 1 3 2
ULUSLARARASI SİSTEM DÜZEN VE DEĞİŞİM 4 5 4 5 4 5 4 5 3 5
DÜNYA SİYASETİNDE KARADENİZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AFRİKA´DA SİYASİ GELİŞMELER 5 5 5 5 5 1 1 2 0 4
NEW PERSPECTIVES IN SECURITY STUDIES 2 4 3 4 1 0 0 1 0 3
ORTADOĞU´DA SORUN ÇÖZÜMÜ (TR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORTADOĞU´DA SİYASAL DÜŞÜNCE (TR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE KURDS IN THE MIDDLE EAST (EN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDIA POLITICS IN THE MIDDLE EAST (EN) 2 4 1 2 1 0 0 1 0 4
ORTRADOĞU´NUN ELEŞTİREL JEOPOLİTİĞİ (TR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İRAN´DA DİN, TOPLUM VE SİYASET (TR) 0 0 4 4 0 0 0 4 0 4
AB´NİN ORTADOĞU POLİTİKASI (TR) 4 3 3 1 0 0 2 0 0 2
ORTADOĞU´DA DEMOKRATİKLEŞME (TR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRKİYE´DE VE ORTADOĞU´DA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (TR) 3 1 2 3 3 4 4 2 1 1
SAVAŞ, ŞİDDET VE ORTADOĞU (TR) 4 4 1 1 1 1 3 1 2 4
RELIGION, SOCIETY AND POLITICS IN IRAN (EN) 0 0 4 4 0 0 0 4 0 4
US MIDDLE EAST POLICY (EN) 5 4 4 5 4 4 4 5 3 5
BALKANLAR VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3
THE ISRAEL-PALESTINE CONFLICT AND INTERNATIONAL LAW (EN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE IDEA OF FREEDOM IN WESTERN POLITICAL THOUGHT (EN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI ÜZERİNE SEMİNERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERÖRİZM VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN SOSYAL VE İKTİSADİ TARİHİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONFLICT RESOLUTION IN THE MIDDLE EAST (EN) 5 4 5 4 4 3 3 4 4 5
ABD´NİN ORTADOĞU POLİTİKASI (TR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THE ARAB SPRING AND POLITICAL TRANSITIONS (EN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE DİN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSMANLI ORTADOĞUSU (TR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ç Y O O O Ç O O O Ç
SEMİNER (DR) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YETERLİLİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
DÜNYA POLİTİKALARINDA ORTA ASYA VE KAFKASYA Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O O O O Ç Ç A A A A Ç Ç
TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Ç Ç Ç O O O O O O Ç
POSTCOLONIAL STUDIES Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
DİPLOMASİ KURAMLARI VE UYGULAMALARI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
PEACE AND CONFLICT IN INTERNATIONAL POLITICS O A A O A O O A A O
ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE DEVLET-İÇİ ÇATIŞMALAR Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME SÜREÇLERİ Ç Ç Ç O A O A A O O
ULUSLARARASI SİSTEM DÜZEN VE DEĞİŞİM Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç
DÜNYA SİYASETİNDE KARADENİZ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
AFRİKA´DA SİYASİ GELİŞMELER Ç Ç Ç Ç Ç A A O Y Ç
NEW PERSPECTIVES IN SECURITY STUDIES O Ç O Ç A Y Y A Y O
ORTADOĞU´DA SORUN ÇÖZÜMÜ (TR) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ORTADOĞU´DA SİYASAL DÜŞÜNCE (TR) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
THE KURDS IN THE MIDDLE EAST (EN) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MEDIA POLITICS IN THE MIDDLE EAST (EN) O Ç A O A Y Y A Y Ç
ORTRADOĞU´NUN ELEŞTİREL JEOPOLİTİĞİ (TR) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İRAN´DA DİN, TOPLUM VE SİYASET (TR) Y Y Ç Ç Y Y Y Ç Y Ç
AB´NİN ORTADOĞU POLİTİKASI (TR) Ç O O A Y Y O Y Y O
ORTADOĞU´DA DEMOKRATİKLEŞME (TR) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRKİYE´DE VE ORTADOĞU´DA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (TR) O A O O O Ç Ç O A A
SAVAŞ, ŞİDDET VE ORTADOĞU (TR) Ç Ç A A A A O A O Ç
RELIGION, SOCIETY AND POLITICS IN IRAN (EN) Y Y Ç Ç Y Y Y Ç Y Ç
US MIDDLE EAST POLICY (EN) Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç
BALKANLAR VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER O O O O O O O O O O
THE ISRAEL-PALESTINE CONFLICT AND INTERNATIONAL LAW (EN) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
THE IDEA OF FREEDOM IN WESTERN POLITICAL THOUGHT (EN) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI ÜZERİNE SEMİNERLER Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TERÖRİZM VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN SOSYAL VE İKTİSADİ TARİHİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
CONFLICT RESOLUTION IN THE MIDDLE EAST (EN) Ç Ç Ç Ç Ç O O Ç Ç Ç
ABD´NİN ORTADOĞU POLİTİKASI (TR) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
THE ARAB SPRING AND POLITICAL TRANSITIONS (EN) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE DİN Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
OSMANLI ORTADOĞUSU (TR) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + + + + + + + + +
SEMİNER (DR)
TEZ ÇALIŞMASI
YETERLİLİK

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
DÜNYA POLİTİKALARINDA ORTA ASYA VE KAFKASYA + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI + + + + + + + + + +
POSTCOLONIAL STUDIES
DİPLOMASİ KURAMLARI VE UYGULAMALARI
PEACE AND CONFLICT IN INTERNATIONAL POLITICS + + + + + + + + + +
ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE DEVLET-İÇİ ÇATIŞMALAR + + + + + + + + + +
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME SÜREÇLERİ + + + + + + + + + +
ULUSLARARASI SİSTEM DÜZEN VE DEĞİŞİM + + + + + + + + + +
DÜNYA SİYASETİNDE KARADENİZ
AFRİKA´DA SİYASİ GELİŞMELER + + + + + + + + +
NEW PERSPECTIVES IN SECURITY STUDIES + + + + + + +
ORTADOĞU´DA SORUN ÇÖZÜMÜ (TR)
ORTADOĞU´DA SİYASAL DÜŞÜNCE (TR)
THE KURDS IN THE MIDDLE EAST (EN)
MEDIA POLITICS IN THE MIDDLE EAST (EN) + + + + + + +
ORTRADOĞU´NUN ELEŞTİREL JEOPOLİTİĞİ (TR)
İRAN´DA DİN, TOPLUM VE SİYASET (TR) + + + +
AB´NİN ORTADOĞU POLİTİKASI (TR) + + + + + +
ORTADOĞU´DA DEMOKRATİKLEŞME (TR)
TÜRKİYE´DE VE ORTADOĞU´DA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (TR) + + + + + + + + + +
SAVAŞ, ŞİDDET VE ORTADOĞU (TR) + + + + + + + + + +
RELIGION, SOCIETY AND POLITICS IN IRAN (EN) + + + +
US MIDDLE EAST POLICY (EN) + + + + + + + + + +
BALKANLAR VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER + + + + + + + + + +
THE ISRAEL-PALESTINE CONFLICT AND INTERNATIONAL LAW (EN)
THE IDEA OF FREEDOM IN WESTERN POLITICAL THOUGHT (EN)
AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI ÜZERİNE SEMİNERLER
TERÖRİZM VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN SOSYAL VE İKTİSADİ TARİHİ
CONFLICT RESOLUTION IN THE MIDDLE EAST (EN) + + + + + + + + + +
ABD´NİN ORTADOĞU POLİTİKASI (TR)
THE ARAB SPRING AND POLITICAL TRANSITIONS (EN)
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE DİN
OSMANLI ORTADOĞUSU (TR)
; ;