Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 10 11
HRİSTİYAN DÜŞÜNCESİNİN TEŞEKKÜLÜ 2 1
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1 4
DİNİ GRUP SOSYOLOJİSİ 3 3
UZAK DOĞU DINLERINE GIRIŞ 0 2
İBNİ SİNA METAFİZİĞİ 3 3
FARABİ MANTIĞI 3 3
ŞERHLERİYLE MUKAYESELİ OLARAK İBN SİNA´NIN İŞÂRÂT´ 0 0
MODERN ALMAN FELSEFESİ 2 0
ÇAĞDAŞ EPİSTEMOLOJİ 0 2
LEİBNİZ METAFİZİĞİ 2 2
SEMİNER (DR) 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0
YETERLİLİK 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 10 10 11 11
EĞİTİM VE DİN EĞİTİMİ BİLİMİ 1 1
KARŞILAŞTIRMALI DİN EĞİTİMİ 5 2
TARİHSEL VE ÇAĞDAŞ METODLARI İLE MİSYONERLİK 0 0
PSİKO- SOSYAL AÇIDAN DİN VE ŞİDDET 2 2
PSİKOLOJİ EKOLLERİ VE DİN PSİKOLOJİSİ 0 3
İBN RÜŞD METAFİZİĞİ 1 0
AİLEDE DİN EĞİTİMİ 0 3
YAYGIN DİN EĞİTİMİ 0 0
GREKÇE DİNİ METİNLER 3 3 0 0
ÇAĞDAŞ DİN EĞİTİMİ TEORİLERİ 2 0
DİN PSİKOLOJİSİ VE SOSYAL HAYAT 3 3
GENÇLİK DİN VE DEĞERLER 0 0
GREKÇE VE GRAMER VE SYNTAKS 0 0
BATIDA DİN ÇALIŞMALARI 2 5
DİN EĞİTİMİ BİLİMİ METODOLOJİSİ 0 0
KÜRESELLEŞEN DÜNYADA DİNLERARASI İLİŞKİLER 2 1
HIRİSTİYANLARIN İSLAM ALGISININ TARİHİNE GİRİŞ 2 1
PSİKANALİZ VE DİN 0 3
SOSYAL TEORİLER VE DİN 2 4
İSLAM FELSEFESİNDE BURHAN NAZARİYESİ 0 0
YAHUDİLİKTE ÇAĞDAŞ AKIMLAR 0 0
KİŞİLİK VE DİNDARLIK 0 0
POZİTİF PSİKOLOJİ VE DİN 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 10 11
HRİSTİYAN DÜŞÜNCESİNİN TEŞEKKÜLÜ O A
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ A Ç
DİNİ GRUP SOSYOLOJİSİ O O
UZAK DOĞU DINLERINE GIRIŞ Y O
İBNİ SİNA METAFİZİĞİ O O
FARABİ MANTIĞI O O
ŞERHLERİYLE MUKAYESELİ OLARAK İBN SİNA´NIN İŞÂRÂT´ Y Y
MODERN ALMAN FELSEFESİ O Y
ÇAĞDAŞ EPİSTEMOLOJİ Y O
LEİBNİZ METAFİZİĞİ O O
SEMİNER (DR) Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y
YETERLİLİK Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 10 10 11 11
EĞİTİM VE DİN EĞİTİMİ BİLİMİ A A
KARŞILAŞTIRMALI DİN EĞİTİMİ Ç O
TARİHSEL VE ÇAĞDAŞ METODLARI İLE MİSYONERLİK Y Y
PSİKO- SOSYAL AÇIDAN DİN VE ŞİDDET O O
PSİKOLOJİ EKOLLERİ VE DİN PSİKOLOJİSİ Y O
İBN RÜŞD METAFİZİĞİ A Y
AİLEDE DİN EĞİTİMİ Y O
YAYGIN DİN EĞİTİMİ Y Y
GREKÇE DİNİ METİNLER O O Y Y
ÇAĞDAŞ DİN EĞİTİMİ TEORİLERİ O Y
DİN PSİKOLOJİSİ VE SOSYAL HAYAT O O
GENÇLİK DİN VE DEĞERLER Y Y
GREKÇE VE GRAMER VE SYNTAKS Y Y
BATIDA DİN ÇALIŞMALARI O Ç
DİN EĞİTİMİ BİLİMİ METODOLOJİSİ Y Y
KÜRESELLEŞEN DÜNYADA DİNLERARASI İLİŞKİLER O A
HIRİSTİYANLARIN İSLAM ALGISININ TARİHİNE GİRİŞ O A
PSİKANALİZ VE DİN Y O
SOSYAL TEORİLER VE DİN O Ç
İSLAM FELSEFESİNDE BURHAN NAZARİYESİ Y Y
YAHUDİLİKTE ÇAĞDAŞ AKIMLAR Y Y
KİŞİLİK VE DİNDARLIK Y Y
POZİTİF PSİKOLOJİ VE DİN Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 10 11
HRİSTİYAN DÜŞÜNCESİNİN TEŞEKKÜLÜ + +
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ + +
DİNİ GRUP SOSYOLOJİSİ + +
UZAK DOĞU DINLERINE GIRIŞ +
İBNİ SİNA METAFİZİĞİ + +
FARABİ MANTIĞI + +
ŞERHLERİYLE MUKAYESELİ OLARAK İBN SİNA´NIN İŞÂRÂT´
MODERN ALMAN FELSEFESİ +
ÇAĞDAŞ EPİSTEMOLOJİ +
LEİBNİZ METAFİZİĞİ + +
SEMİNER (DR)
TEZ ÇALIŞMASI
YETERLİLİK

Seçmeli Dersler

Ders 10 10 11 11
EĞİTİM VE DİN EĞİTİMİ BİLİMİ + +
KARŞILAŞTIRMALI DİN EĞİTİMİ + +
TARİHSEL VE ÇAĞDAŞ METODLARI İLE MİSYONERLİK
PSİKO- SOSYAL AÇIDAN DİN VE ŞİDDET + +
PSİKOLOJİ EKOLLERİ VE DİN PSİKOLOJİSİ +
İBN RÜŞD METAFİZİĞİ +
AİLEDE DİN EĞİTİMİ +
YAYGIN DİN EĞİTİMİ
GREKÇE DİNİ METİNLER + +
ÇAĞDAŞ DİN EĞİTİMİ TEORİLERİ +
DİN PSİKOLOJİSİ VE SOSYAL HAYAT + +
GENÇLİK DİN VE DEĞERLER
GREKÇE VE GRAMER VE SYNTAKS
BATIDA DİN ÇALIŞMALARI + +
DİN EĞİTİMİ BİLİMİ METODOLOJİSİ
KÜRESELLEŞEN DÜNYADA DİNLERARASI İLİŞKİLER + +
HIRİSTİYANLARIN İSLAM ALGISININ TARİHİNE GİRİŞ + +
PSİKANALİZ VE DİN +
SOSYAL TEORİLER VE DİN + +
İSLAM FELSEFESİNDE BURHAN NAZARİYESİ
YAHUDİLİKTE ÇAĞDAŞ AKIMLAR
KİŞİLİK VE DİNDARLIK
POZİTİF PSİKOLOJİ VE DİN
; ;