Ders - Program Çıktıları İlişkileri

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10
İLERİ MİKRO EKONOMİK TEORİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLERİ MAKRO EKONOMİK TEORİ 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4
DİFERANSİYAL VE FARK DENKLEMLERİ 5 5 4 5 4 5 5 4 4 1
İKTİSAT METODOLOJİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMİNER (DR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ ÇALIŞMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YETERLİLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MİKRO EKONOMİK TEORİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10
OYUN TEORİSİ VE UYGULAMALARI 1 5 0 1 0 1 2 0 0 2
ÇEVRE VE ENERJİ EKONOMİSİ 5 4 3 5 3 0 4 3 2 3 4 0 5 3 3 3 4 0 5 4
İKTİSADİ DÜŞÜNCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UYGULAMALI EKONOMETRİ 2 4 0 4 0 4 4 4 0 4 3 0 3 3 3 0 2 2 0 2 2 0 0 1 1 0 2 2 0 2 2
ULUSLARARASI PARA EKONOMİSİ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5
TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TARİHSEL ANALİZİ 5 5 0 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5 5 5 5 5 0 5 4 4 0 4 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 5 0 5 5 5
UYGULAMALI EKONOMETRİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALKINMA TEORİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASİMETRİK ENFORMASYON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GÜNCEL EKONOMİK KONULAR 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5
YÖNETİM İKTİSADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10
İLERİ MİKRO EKONOMİK TEORİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
İLERİ MAKRO EKONOMİK TEORİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç O Ç Ç
DİFERANSİYAL VE FARK DENKLEMLERİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç A
İKTİSAT METODOLOJİSİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
SEMİNER (DR) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
TEZ ÇALIŞMASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
YETERLİLİK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
MİKRO EKONOMİK TEORİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10
OYUN TEORİSİ VE UYGULAMALARI A Ç Y A Y A O Y Y O
ÇEVRE VE ENERJİ EKONOMİSİ Ç Ç O Ç O Y Ç O O O Ç Y Ç O O O Ç Y Ç Ç
İKTİSADİ DÜŞÜNCE Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
UYGULAMALI EKONOMETRİ 2 Ç Y Ç Y Ç Ç Ç Y Ç O Y O O O Y O O Y O O Y Y A A Y O O Y O O
ULUSLARARASI PARA EKONOMİSİ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TARİHSEL ANALİZİ Ç Ç Y Ç Ç Y Ç Ç Ç Y Ç Ç Y Ç Ç Ç Ç Ç Y Ç Ç Ç Y Ç Ç Ç Y Ç Ç Y Ç Ç Y Ç Ç Ç Y Ç Ç Ç
UYGULAMALI EKONOMETRİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
KALKINMA TEORİLERİ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
ASİMETRİK ENFORMASYON Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
GÜNCEL EKONOMİK KONULAR Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
YÖNETİM İKTİSADI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Zorunlu Dersler

Ders 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10
İLERİ MİKRO EKONOMİK TEORİ
İLERİ MAKRO EKONOMİK TEORİ + + + + + + + + + +
DİFERANSİYAL VE FARK DENKLEMLERİ + + + + + + + + + +
İKTİSAT METODOLOJİSİ
SEMİNER (DR)
TEZ ÇALIŞMASI
YETERLİLİK
MİKRO EKONOMİK TEORİ
PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI

Seçmeli Dersler

Ders 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10
OYUN TEORİSİ VE UYGULAMALARI + + + + + +
ÇEVRE VE ENERJİ EKONOMİSİ + + + + + + + + + + + + + + + + +
İKTİSADİ DÜŞÜNCE
UYGULAMALI EKONOMETRİ 2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ULUSLARARASI PARA EKONOMİSİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TARİHSEL ANALİZİ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
UYGULAMALI EKONOMETRİ
KALKINMA TEORİLERİ
ASİMETRİK ENFORMASYON
GÜNCEL EKONOMİK KONULAR + + + + + + + + + +
YÖNETİM İKTİSADI
; ;