Fakülte / Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
KIM 501 LEACHING PROCESSES Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 502 THEORETICAL FUNDAMENTALS OF ANALYTICAL CHEMISTRY Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 503 CHEMICAL SENSORS Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 504 ADVANCED INDUSTRIAL ANALYSIS METHODS Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 505 ELECTROCHEMICAL METHODS IN NANOTECHNOLOGY I Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 506 ADVANCE SPECTROSCOPIC TECHNIQUES I Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 507 TRACE ELEMENT ANALYSIS METHODS Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 508 ADVANCED SPECTROSCOPIC TECHNIQUES II Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 509 ANALYTICAL METHOD VALIDATION Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 510 METHOD SELECTION IN CHEMICAL ANALYSIS Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 511 SURFACE ANALYSIS TECHNIQUES Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 512 SOLID PHASE EXTRACTION Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 513 PRECONCENTRATION OF TRACE ELEMENTS Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 514 CHEMICAL SPECIATION AND FRACTIONATION Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 517 ADVANCED CHROTOGRAPHY Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 518 ADVANCED MASS SPECTROMETRY Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 520 ADVANCED LABORATORY TECHNIQUES AND SAFETY Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 521 CRYSTAL CHEMISTRY Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 522 ADVANCED INORGANIC CHEMISTRY I Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 523 ADVANCED INORGANIC CHEMISTRY II Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 524 PHYSICAL INORGANIC CHEMISTRY Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 525 ADVANCED COORDINATION CHEMISTRY Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 526 MACROCYCLIC COMPOUNDS Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 527 BOND THEORIES Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 528 PHTHALOCYANINES AND APPLICATIONS Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 529 MINERAL CHEMISTRY Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 530 CATALYSIS Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 531 VIBRATIONAL SPECTROSCOPY Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 532 TRANSITION METALS CHEMISTRY Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 533 POLYMER PROCESSING PRINCIPLES AND MODELLING Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 534 METAL-CONTAINING POLYMERS Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 535 MOLECULAR SYMMETRY AND APPLICATIONS Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 541 BIOCHEMICAL TECHNIQUES Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 542 ADVANCED BIOCHEMISTRY Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 543 PROTEIN PURIFICATION AND CHARACTHERIZATION Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 544 ENZYMATIC REACTION MECHANISMS Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 546 BASIC ENZYMOLOGY Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 561 RESEARCH METHODS Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 562 ADVANCED MEMBRANE PROCESSES Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 563 ADSORPTION AND SURFACE AREA Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 564 PHYSICAL CHEMISTRY OF INTERFACES Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 565 NANOPARTICLES Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 566 SYNTHETIC FIBERS CHEMISTRY Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 567 SURFACTANTS Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 568 INDUSTRIAL ELECTROCHEMISTRY Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 569 ADVANCED POLYMER CHEMISTRY Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 570 APPLICATIONS OF NANOTECHNOLOGY IN CHEMISTRY Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 571 SOLVENT EXTRACTION Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 581 ADVANCED ORGANIC CHEMISTRY Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 582 STRUCTURAL ANALYSIS OF ORGANIC COMPOUNDS Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 583 ADVANCED NMR SPECTROSCOPY Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 584 HETEROCYCLIC REACTIONS I Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 585 ADVANCED ORGANIC REACTION MECHANISMS Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 586 ORGANO DRUG SYNTHESIS Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 587 DESIGNING ORGANIG SYNTHESES Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 588 SYNTHESIS OF NATURAL COMPOUNDS Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 589 ORGANO NITROGEN AND SULPHUR CHEMISTRY Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 590 PROTECTING GROUPS IN ORGANIC SYNTHESIS Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 591 ASYMMETRIC SYNTHESIS Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 592 STREOCHEMISTRY Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 593 ADVANCED SULPHUR CHEMISTRY Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 594 HETEROCYCLIC REACTIONS II Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 595 STRUCTURE ACTIVITY RELATIONSHIP OF ORGANIC MOLECULES Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 596 DESIGN AND SYNTHESIS OF ORGANIC INHIBITOR Seçmeli İngilizce 3 + 0 3 6
KIM 800 GRADUATION THESIS Zorunlu İngilizce 0 + 0 0 48
; ;