Fakülte / Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
FBE 101 PROJECT WRITING TECHNIQUES I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FBE 102 PROJECT WRITING TECHNIQUES II Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
NMB 500 SEMINAR (MA) Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 6
NMB 503 NANO POLYMER CHEMİSTRY Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
NMB 504 PARALLEL PROGRAMMİNG Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
NMB 505 NANOTECHNOLOGY AND THE ENVİRONMENT Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
NMB 506 ADVANCED NANOCHARACTERİZATİON TECHNİQUES Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
NMB 507 NANOSTRUCTURE OF NONFERROUS ALLOYS AND THEİR PROPERTİES Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
NMB 508 NANOTECHNOLOGY APPLİCATİONS İN FOODS Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
NMB 509 ELECTROCHEMİCAL ENERGY STORAGE AND Lİ BASED BATTERİES Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
NMB 510 NANOMAGNETİC MATERİALS Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
NMB 511 MİCROBİAL BİOFUEL TECHNOLOGİES Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
NMB 512 SYNTHESIS OF NANO PARTICULATES Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
NMB 513 NANOSCALE COATİNG METHODS Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
NMB 514 INTRODUCTİON TO QUANTUM MECHANİCS Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
NMB 516 NANOCOMPOSİTE MATERİALS Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
NMB 517 NANOTECHNOLOGY AND BİOSENSOR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
NMB 525 ORGANIC ELEKTRONICS Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
; ;