Ders Kategori Listesi
Ders Tür AKTS
Field Proper Education
ANAYASACILIK HAREKETLERİ Seçmeli 6
ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK SİYASETİ Seçmeli 6
İBN HALDUN OKUMALARI Seçmeli 6
İSLAM SİYASAL DÜŞÜNCE KLASİKLERİ OKUMALARI Seçmeli 6
KARŞILAŞTIRMALI SİYASET Seçmeli 6
SİYASAL DÜŞÜNCE KLASİKLERİ OKUMALARI Seçmeli 6
Toplam: 36
Available Basic Education in the Field
KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI Seçmeli 6
SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 6
YETERLİLİK Zorunlu 24
Toplam: 36
; ;