Ders Kategori Listesi
Ders Tür AKTS
Field Proper Education
İDEOLOJİK ÇEVİRİ Seçmeli 6
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMDE ÇEVİRİ Seçmeli 6
ULUSAL VE ULUSLARARASI ÇEVİRİ KURULUŞLARI VE İŞLEYİŞLERİ Seçmeli 6
Toplam: 18
Available Basic Education in the Field
AKADEMİK ÇEVİRİ ÖĞRETİMİ Seçmeli 6
ÇEVİRİ VE ÇEVİRMEN EDİNCİ Seçmeli 6
DİLBİLİM VE ÇEVİRİ Seçmeli 6
MODERN DİLBİLİM Seçmeli 6
TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 48
Toplam: 72
; ;