Ders Kategori Listesi
Ders Tür AKTS
General Training
BİLGİSAYAR UYGULAMALI BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 6
GENEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİYOİSTATİSTİK Seçmeli 6
Toplam: 12
Field Proper Education
ÇOCUKTA FİZİKSEL SAĞLIĞI DEĞERLENDİRME Seçmeli 6
EVDE BAKIM VE GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 6
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 6
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 6
HEMŞİRELİK SÜRECİNDE SİSTEMLERİN KURUMLARLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ Seçmeli 6
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 6
OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 6
Toplam: 42
Available Basic Education in the Field
FİZYOPATOLOJİ Seçmeli 6
HEMŞİRELİKTE ETİK Seçmeli 6
ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 6
Toplam: 18
; ;