Ders Kategori Listesi
Ders Tür AKTS
Available Basic Education in the Field
BÖLGESEL COĞRAFYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
COĞRAFYA FELSEFESİ Seçmeli 6
DOĞAL VE BEŞERİ ÇEVRE SORUNLARI Seçmeli 6
KIRSAL YERLEŞEMELERIN PLANLANMASI Seçmeli 6
ŞEHİRLEŞME VE ÇEVRE PROBLEMLERİ Seçmeli 6
TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 48
TÜRKİYE HİDROĞRAFYASI Seçmeli 6
TÜRKİYE TARIM COĞRAFYASI Seçmeli 6
TÜRKİYE’DE TARIMSAL ÜRETİM VE PAZARLAMA ŞARTLARI Seçmeli 6
Toplam: 96
; ;