Special Acceptance Conditions

EABD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına, (mezuniyet koşulları, başvuru döneminde internet sayfamızda ilan edilir)
ALES´ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puana sahip olması gerekir.
ALES notunun %50´si,
Lisans mezuniyet notunun %50´si dikkate alınarak saptanır.

Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuranlar arasında başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. Kontenjan dahilinde kalan aday isimleri kesin kayıt yaptırmaları için Enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen gün ve saatte, yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.