General Acceptance Conditions

Biyoloji Anabilim Dalı Doktora programına  alınacak öğrencilere özel kabul koşulu uygulanıp uygulanmayacağı ilgili EABD/EASD başkanlıklarının teklifi, EK kararı ve Senatonun onayı ile belirlenerek akademik dönem başlamadan önce Fen Bilimleri Enstitüsü (www.fbe.sakarya.edu.tr) sayfasından ilan edilmektedir.